Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca

Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca

Zugravul Maicii Domnului – Sfântul Apostol Evanghelist Luca

icoana pictata Sfantul Luca (1)
Sfantul Luca

Sfânta Tradiţie îl mărturiseşte neîncetat pe Sfântul Apostol Luca drept zugrav şi iconar al Maicii Domnului. Se crede că sfântul a pictat mai mult de 70 de icoane cu Maica Domnului, la multe dintre ele, el având-o drept model pe Maica Domnului în persoană, ea încă trăind în acea vreme.

Triptic Sf Luca, Sf Constantin cel Mare ,Sf. Ana
Triptic Sf Luca, Sf Constantin cel Mare ,Sf. Ana

În tripticul prezentat îl avem în centru pe Sfântul Luca ce ţine în mână icoana Maicii Domnului pictată, în stânga pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare singurul dintre toţi împaraţii Romei care l-a preaslăvit pe Dumnezeu, Împăratul a toate iar in partea dreaptă a Sfântului Luca o avem reprezentată pe Sfânta Ana, maica Fecioarei Maria.

Maica Domnului ne spune că Apostolul Luca i-a zugrăvit chipul cu culori pe lemn. Mănăstirea Peştera cea Mare din Ierusalim a păstrat în arhivele ei minunile săvârşite la întemeierea ei. Astfel, celor doi ctitori ai mănăstirii, Maica Domnului le-a spus ca vor gasi în Ahaia, Grecia, o icoana de-a ei “zugrăvită de Evanghelistul Luca, acel bărbat în care vorbeste Duhul lui Dumnezeu”.

icoana pictata Sfantul Luca (2)

În viaţa Sfintei Eufrosina se păstrează o altă minune, edificatoare în cele mărturisite anterior. Astfel, în vremea rugăciunii cuvioasei, într-o peşteră din munte, unde se află o icoană, Maica Domnului a vorbit tainic, zicând: “Această icoană a mea este pictată de Evanghelistul şi pictorul Luca.”

În jurul anului 430, împărăteasa Evdochia a trimis Pulheriei, sora împăratului, aflată în Constantinopol, una dintre cele trei icoane ale Maicii Domnului zugrăvite de Sfântul Apostol Luca, aflate în Ierusalim.

Mănăstirea Sumela se află şi ea printre mărturiile de bază ale învăţăturii despre zugravul Maicii Domnului. Astfel, întemeierea mănăstirii prin secolul al V-lea este pusa în legătură cu o astfel de icoană a Maicii Domnului, zugrăvită de Apostolul Luca.

Sfântul Ioan Damaschin, mare iubitor şi apărător al sfintelor icoane, ne scrie: “Dumnezeiescul Apostol şi Evanghelist Luca a zugrăvit întocmai sfântul şi prea­cinstitul chip al Maicii lui Dumnezeu, Maria, pe care a întâlnit-o la Ieru­salim, aflându-se înca în trup şi predicând în Sfântul Sion. A pictat-o pe Preacurata Fecioara în culori şi în amestec de ceara, pe o bucată de lemn, ca să ne-o lase amintire şi să ne-o arate aşa cum era în realitate, dar văzută ca într-o oglinda. Maica Domnului insăşi binecuvântand-o, i-a spus: Ha­rul meu va fi cu ea.”

Nichifor al Constantinopolului, patriarh în anul 814, dă mărturie despre faptul că Apostolii au pictat primele icoane cu Mântuitorul şi cu Maica Domnului, unii în scris, iar altii în culori: “Icoane­le sfinţilor trebuiesc cinstite ca unele ce au apărut de la început, la un semn al lui Dumnezeu, ca şi icoanele zugrăvite de mâinile Apostolilor, cele ale Domnului Hristos Însuşi şi ale Celei ce L-a născut.”

Mănăstirea Avramiţilor a trimis o scrisoare împăra­tului Teofil (830), luptător împotriva icoanelor, zicându-i astfel: “Chipurile din sfintele icoane dovedesc că Apos­tolii au vieţuit împreună cu ei şi i-au cunoscut îndeaproape – pe Domnul Hristos şi pe Maica Sa -, ca, de pildă, Luca, dumnezeiescul apostol, care i-a pictat chipul Născătoarei de Dumnezeu.”

Sfântul Simeon Metafrastul, în jurul anului 820, ne scrie: “Se spune că Lu­ca este cel mai plin de har dintre toţi, pentru ca el a fost primul care, pictându-le în ceară şi în culori, ne-a lăsat, ca să le cinstim în icoană până azi, chipul Domnului nostru Iisus Hristos şi pe cel al Celei ce L-a născut şi ni Le-a dat nouă, chipuri pe care le-a văzut cu ochii săi şi pe care ni le-a lăsat aşa cum arătau cu adevărat. Tot el a facut icoana Născătoarei de Dumne­zeu, pictând-o în ceara.”

Sfântul Teofan Kerameul, în jurul anului 860, notează: “Evanghelistul Luca, cel care a scris cu atâta artă Evanghelia Domnului Iisus, a pictat şi în ceară şi cu culori icoana Maicii lui Dumnezeu care-L ţine în braţe, îmbrăţişându-L pe Domnul, icoana care mai există şi azi în Constantinopol.”

Nichifor Callistos, trăitor în anul 1280, scrie: “Se spune că primul care a pictat icoana lui Hristos, pe cea a Născătoarei, dar şi icoanele apostolilor de frunte a fost Luca. (…) Acolo unde se afla icoanele sfintilor ucenici ai Mân­tuitorului, Petru şi Pavel, acolo se află şi icoana lui Hristos însuşi şi a Celei ce L-a născut. Cele mai multe icoane pe care le cunoaştem, care s-au păs­trat până azi, au fost zugrăvite în chip suprafiresc, în culori, şi se spune că Apostolul Luca le-a zugrăvit, cu mâini pricepute, pe primele, fiind primul iconar. Exemplul lui l-au urmat apoi si alti bărbaţi din vechime.”

Mănăs­tirea Oplus păstrează un vechi manuscris din secolul al X-lea în care Teoctist Rameotis a lăsat scris: “Luca, evanghelistul cel sfânt, a lucrat în ceară icoana Maicii lui Dumnezeu şi apoi a pictat-o cu culori, în icoana care acum se păstrează în Marea Peşteră, Maica Domnului apare ţinându-L în sfintele-i braţe pe Domnul.” (text crestinortodox.ro)

Iconograf Liviu Dumitrescu