Icoana Sfinţilor Brâncoveni

Icoana Sfinţilor Brâncoveni

Martiriul Sfinţilor Brâncoveni

Icoana Sfintilor Brancoveni
Icoana Sfintilor Brancoveni – Iconograf Liviu Dumitrescu

Descrierea icoanei

   În icoana Sfinților Brâncoveni este reprezentat momentul momentul martiriului. Forma de bază a structurii compoziționale este pătratul direcția mișcării fiind dată de diagonala ascendentă. Spațiul are o profunzime redusă fiind limitat la prim-planul reprezentării și închis în fundal. Evenimentul reprezentat se desfășoară în prim-planul scenei: prin mărirea proporțiilor lor personajele situate în spate ajung să aparțină acestui prim-plan.

Ritmul este dat de diagonala descendentă pe care se întălnesc nimburile Sfinților. Brâncovenii sunt reprezentați în veșminte albe ce exprimă puritatea având tente diferite de oranj, violet, verde și albastru, desculți în genunchi cu privirile și bratelele ridicate către Mântuitor. Toți țin în mâini crucea voievodală.

Icoana Sfintilor Brancoveni (3)
Detaliu din icoana Sfintilor Brancoveni

Ei sunt plasați pe un fond roșu vermilion ce exprimă izbucnirea vieții exuberante, simbolizează tinerețea, frumusețea, iubirea, dragostea spiritualizată, jertfa, altruismul.

Icoana Sfintilor Brancoveni

Fondul roșu este modulat prin suprapunerea transparentă a culorii. Straturile subțiri de culoare materială diluată și etalate pe fondul pregătitor de ocru nu au o grosime uniformă, ele sunt mai transparente sau mai opace, lăsând să apară mai mult sau mai putin stratul de ocru care funcționează ca o sursă de lumină la baza icoanei.

Mântuitorul este reprezentat în partea superioară dreapta în mandorlă cu mâna dreapta binecuvâtând iar cu cea stanga le arată Brâncovenilor Evanghelia pe care scrie A, Ω ( începutul și sfârșitul). Mandorla este înconjurată de stele de aur simbol al lumii cerești dispuse pe arcele concentrice ce pleacă de la mandorlă.

Icoana Sfintilor Brancoveni

Figurile Sfinților mai apar reprezentate întemnițate în Închisoarea celor șapte turnuri și în partea inferioară dreapta pe un fond roșu închis ce simbolizează sângele vărsat pentru credință, apar doar capetele tăiate alaturi de sulițele în care au fost purtate (fig. 95). Între capete si figurile Sfintilor în genunchi se alfa un pergament în care scrie: …Să-L slăvim pe Dumnezeul vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh… .

Icoana Sfintilor Brancoveni

Iconograf- Liviu Dumitrescu