Termeni și condiții

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea în continuare a acestui site presupune că sunteți de acord cu cele de mai jos.

Drepturi de autor

Întregul continut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software și alte elemente similare), este proprietate persoanală și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală. Folosirea conținutului fără acordul proprietatului de drept este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Politica de confidențialitate

Site-ul www.byzantinepainting.com este administrat de Dumitrescu Cristina Elena Persoana Fizica Autorizată înregistrată la Registrul Comerțului cu nr: F40/2181/27.09.2019  având Codul Unic de Înregistrare 41697577 cu sediul, Strada Focșani nr.8, București și Dumitrescu Liviu Florin Persoană Fizică Autorizată înregistrat la Registrul Comerțului cu nr: F34/42/11.02.2016 având Codul Unic de Înregistrare 35633439.

Administratorul website-ului  respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs. atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care se aplică Politica de Confidențialitate. Vizitarea acestui site de către dvs. se supune termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul dvs. cu privire la acestea și reprezină întreaga întelegere dintre părți.   Byzantinepainting.com certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonantei nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.

Comenzile                                                                                                            

Comenzile se fac prin formularul de contact sau telefonic la numarul 0767328169. La început se stabilesc detaliile în ceea ce privește realizarea lucrării, modelul dorit și dimensiunea.  Se pot face sugestii pentru lucrări și să fie stabilite de comun acord prin e-mail atelierdumitrescu@gmail.com . Se pot face lucrări unicat, compoziții proprii ale artistului în urma unui cost stabilit sau a unui buget alocat pentru această lucrare.  Se poate comanda orice reprezentare chiar daca nu face parte din cele expuse ca model pe site. Costurile sunt în funcție de suportul folosit, tehnica picturii,  dimensiune, compoziție și numărul de personaje. Astfel sa va stabili prețul aferent și timpul de realizare. La început se va achita o sumă reprezentând avansul pentru lucrare sau înteaga suma în contul:  Dumitrescu Cristina Elena PFA , IBAN: RO67BRDE410SV37984644100, în RON, B.R.D. – G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU. După timpul stabilit lucrarea va fi expediată prin  transport curier și veți achita restul sumei în același cont sau va fi livrată personal după achitarea integrala a sumei.

Livrare si plată

Pentru lucrările deja existente plata se poate face în lei prin următoarele metode:

  • Plata numerar la livrare – se va plăti curierului valoarea comenzii.
  • Plata prin transfer bancar – datele bancare în care se poate face plata: Dumitrescu Cristina Elena PFA , IBAN: RO67BRDE410SV37984644100, în RON, B.R.D. – G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU . La detaliile plații se specifică referința comenzii.
  • Serviciul PayPal
  • Plata online – cu cardul de credit sau de debit

NETOPIA – mobilPay este procesatorul de plăți online.
Cu o istorie ce își are originea la începutul dezvoltării afacerilor online la nivel național în anul 2005, NETOPIA mobilPay și-a construit profilul companiei – lider, prin abordarea tehnicilor și modalităților inovative și în permanentă corelație cu dezvoltarea tehnologică și cu tendințele pieței.
Tranzacțiile mobilPay sunt procesate 3D-Secure.
Byzantinepainting.com nu stochează niciodată datele cardului tău bancar, acestea fiind procesate în deplină siguranță de mobilPay. Mai multe detalii despre mobilPay găsești aici.

Politica de returnare

Nu ne facem raspunzători pentru coletele primite în stare deteriorată datorită proastei manipulări din partea firmelor de coletarie.

  • Lucrarile  realizate la comanda nu pot fi returnate, decât în cazul în care clientul constata defecțiuni fizice grave sau nerespectarea cerintelor clientului. În acest caz administratorul are obligatia de a returna contravaloarea imediat ce lucrarea în cauză este returnata in ambalajul original deoarece acesa a fost gandit pentru a asigura protectie maxima. Clientul va achita taxele de transport .  
  • Pentru lucrarile ce nu au fost realizate pe comanda Politica actuală de retur (în concordanță cu legislația în vigoare) prevede returnarea produselor comandate (retragerea din contractul de cumpărare) în maximum 14 zile calendaristice, socotite din momentul în care produsul a intrat în posesia ta (produsul a fost livrat către tine). Livrat in ambalajul original si in aceeasi stare in care a fost primit. Coletul trebuie să fie trimis fără ramburs la curier. Ne vedem nevoiți să refuzăm orice colet trimis cu opțiunea de ramburs la curier. De asemena, plata transportului pentru retur va fi în sarcina ta.
  • Rambursarea banilor o vom face direct, în contul tău bancar, doar după ce primim și verificăm integritatea produselor returnate. Te rugăm să reții faptul că magazinul nostru nu lucrează cu plați în numerar către clienți, metoda de rambursare agreată fiind transfer în contul bancar al clientului (sau altă modalitate de plata online, în funcție de tipul plății inițiale). Îți vom rambursa banii în maxim 14 zile calendaristice de la primirea pachetului și acceptarea returului, însă de cele mai multe ori acest lucru se va întâmpla mai devreme .

Recomandări de păstrare și depozitare a lucrărilor comandate

Proprietarii și deținătorii bunurilor culturale mobile au obligația de a asigura cele mai bune condiții de păstrare, conservare și, după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora și de a asigura securitatea acestor bunuri.

Prin condiții optime de păstrare se înțelege:

– crearea de condiții stabile de microclimat, fără fluctuații bruște de umiditate și temperatură, deoarece acestea induc procese fizice și chimice care degradează bunurile culturale. Se recomandă păstrarea icoanelor în condiții optime de microclimat: temperatura aerului cuprinsă între 20-24°C, umiditatea relativă cuprinsă între 50-60%. De asemenea, icoanele nu se vor depozita în spații contaminate de microorganisme.

– pentru expunerea temporară sau permanentă trebuie asigurată securitatea obiectelor și protejarea de eroziunile produse de utilizarea lor. Se interzice păstrarea lor în casete închise, neventilate.

– se interzice curățirea bunurilor culturale cu detergenți și solvenți. Este permisă doar ștergerea ușoară cu material textil moale, uscat.

– se interzice depozitarea icoanelor suprapuse sau păstrate în ambalaje închise de hârtie sau plastic. Se recomandă a fi plasate la orizontală sau în rastel în poziție verticală cu spațiu de minim 5 centimetri între diverse obiecte, pentru a facilita circulația aerului. – dacă se optează pentru expunere, nu se vor alege zone în proximitatea sistemelor de încălzire, ferestre sau uși unde diferențele de temperatură sunt bruște și semnificative .

Modificari                                                                                                                                

Autorul are dreptul de a schimba si de a actualiza in orice moment continutul web site-ului www.byzantinepainting.com, Politica de Confidentialitate si termenii, conditiile de utilizare, fara nici un fel de notificare prealabila.

Regulament cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Dumitrescu Liviu Florin, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Datele cu caracter personal vor fi: prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale; colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate; exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate; stocate într-o forma care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

Datele prelucrate                                                                                                        

Se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele ;telefon/emal; adresa sau reședința. Consimțămantul nu este necesar în urmatoarele cazuri: când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract; când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate; când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului; când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele; când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau tertului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii; când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate, respectiv oferirea de servicii artistice. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateții informațiilor și conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității constituie o obligație a clientului. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimtamantul clientului: persoanei vizate.

Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

Garanții

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justitiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita stergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială.

Operatorului îi revin următoarele obligații de informare:

a) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective, operatorul îi va aduce la cunoștință: identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;  scopul în care se face prelucrarea datelor; informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

b) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; scopul în care se face prelucrarea datelor; informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa administratorului cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Dreptul de acces                                                                                                    

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele: informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține la cerere și în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001. Operatorul este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cereri.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate. Aceasta poate fi, dupa caz: durata valabilității contractului încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului și pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative; perioada necesară colectării datelor; În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul inițial să garanteze că prelucrările efectuate de terț au scopuri similare cu prelucrarea inițială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, daca se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării

Administratorul ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Doar administratorul are acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal care accesează baza de date cu propriul nume de cont și parolă. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de servici; Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către administrator sunt înregistrate permanent (se înregistrează utilizatorul, data, ora și tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate și toate logările și delogările tuturor utilizatorilor la baza de date; La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranță a bazei de date; Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt în încaperi la care accesul este restrictionat; unitățile de calcul au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pt această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare. Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, protejate de parola.