Salonul Național de Artă Medievală

Expozitie de arta la Biblioteca Nationala a Romaniei

Ipostaze Medievale – Interferenţe [email protected] ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane

18 septembrie – 19 octombrie 2017

În perioada 18 septembrie – 19 octombrie 2017, Biblioteca Naţională propune publicului expoziţia Ipostaze Medievale – Interferenţe [email protected] ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane.
Peste 100 de artişti români prestigioşi expun lucrări inspirate din iconografia creştină, realizate în tehnici consacrate în perioada medievală (bizantină, romanică şi gotică): frescă, mozaic, vitraliu, tapiserie, ceramică, sticlă, metal, grafică, pictură, sculptură etc.

Artişti prezenţi în expoziţie:

► Arte decorative – Lia Maria Andreiţă, Gheorghe Butnaru, Lucian Butucariu, Andrei Călinescu, Cora Ciodac, Cristiana Călinescu Fodor, Ion Nicu Constantinescu, Casia Păpuşoi Csehi, Gheorghe Dănilă, Vasile Dobre, Mihai Dumitru, Daniela Frumuşeanu, Cristian S. Ianza, Ovidiu Ionescu, Enric Matei, Vintilă Mihăescu, Ruxandra Ştefana Munteanu, Costin Neamţu, Cela Neaţu, Cristian Olteanu, Radu Popovici, Alina Rizea Gherasim, Alexandru Roşeanu, Ilie Rusu, Bogdan Sava, Dumitru Sorica, Valeriu Şuşnea, Svetlana Utto, Nicolae Zîmbroianu

► Grafică – Silvia Parascan, Rodica Lomnăşan, Marcel Chirnoagă, Marcela Chirnoagă, Mihaela Constantin, Emil Craioveanu, Viorel Dumitrache, Ion Alin Gheorghiu, Claudiu Victor Gheorghiu, Felicia Ionescu, Magda Isăcescu, Romeo Liberis, Florian Mihăilescu, Olga Morărescu-Mărginean, Alexandru Nancu, Dinu Petre, Nicolae Sava, Zuzu Caratănase, George Paul Mihail, Filip Anton Mihail

► Sculptură – Gheorghe Anghel, Cristian Bedivan, Ioan Bolborea, Sintia Costache,
Aurel Contraş, Ovidiu Dumitru, Jorge Mafe, Dan Munteanu, Vasile Soponariu, Victor Sararu,
Geo Tuică

► Pictură – Ion Anghel, Liviu Acasandrei, Jan Albu, Teodor Arghir, George Alexandrescu, Gabi Aniţei, Rodica Gheorghe Avram, Marius Barb, Dalia Bialcovski, Brânduşa Bontea, Aurelian Broască, Marin Cârstea, Dorin Coltofeanu, Teodora Coltofeanu, Emil Ciocoiu, Gheorghe Coman, Bogdana Contraş, Cîrstina de la Studina, Vasilica Chifu, Mihaela Constantin, Dan Constantinescu-Cocoru, Viorel Cosor, Paula Craioveanu, Daniel Crăciun, Horea Cucerzan, Petre Damir, Gheorghe Dănilă, Elena Dăscălescu, Victor Dima, Gheorghe Dican, Radu Drăguşin, Liviu Dumitrescu, Constantina Dumitru, Mihai Dumitru, Puiu Costachi Dumitraş, Raluca Ioana Enăchescu, Radu Florea, Irina Florescu, Vlad Iulian Fodor, Adriana Frăţilă, Mihail Gavril, Marin Gherasim, Luminiţa Gliga, Viorel Grimalschi, Ştefania Grimalschi, Eugen Holban, Eugen Ilina, Eugen V. Iovan, Ovidiu Lebejoară, Rodica Lomnăşan, Petru Lucaci, Emanoil Mazilu, Dumitru Macovei, Viorel Mărginean, Alexandru Mărginean, Răzvan Paul Mihăescu, Dan Ştefan Minea, Laurenţiu Midvichi, Florin Mocanu, Mihai Moldoveanu, Cozmin Movilă, Minu Movilă, Lisandru Neamţu, Liviu Nedelcu, Horia Niţu, Letiţia Oprişan, Ioan Oratie, Dan Horaţiu Panait, Ioana-Andra Panduru, Daniela Panigheanţ, Dorina Pădineanu, Silviu Parascan, Ştefan Pelmuş, Constantin Pele, Vasile Pop-Negreşteanu, Iuliana Popescu, Claudia Popescu, Marilena Preda-Sânc, Matei Şerban, Cristiana Purdescu, Marin Răducu, Adina Romanescu, Andrei Romocean, Irina Sava, Alexandru Sibiceanu Manu, Nicolae Stoian, Graţiela Stoian, Luca Matei Stoian, Ioana Stepanov, Florin Stoenescu, Eduard Stoienică, Valentin Tănase, Angela Tomaselli, Petre Velicu, Peti Velici, Alina Vodă, Sanda Butiu, Daniel Stancu, Florentin Vesa, Mariana Gavrilă Vesa

Curator: pictorul Marin Răducu, bibliotecar – Biblioteca Naţională a României.

În cadrul vernisajului a avut loc colocviul De ce iubim şi retrăim medievalul?, la care a participat: acad. Răzvan Theodorescu, criticii de artă Doina Mândru, Doina Păuleanu, Pavel Şuşară, Vladimir Bulat, Raluca Băloiu, Virgil Mocanu, Mihai Plămadeală şi Roxana Păsculescu; preotul Florin Şerbănescu, artiştii Petru Lucaci – Preşedinte al UAPR, Nicolae Sava, Gheorghe Anghel şi Gheorghe Dican. Moderatori: Florin Filip, expert patrimoniu UNESCO, şi Marius Tiţa, critic de artă.
Colocviul De ce iubim retrăim medievalul? aduce în atenţie inepuizabila sursă a iconografiei creştine medievale, care a marcat şi influenţat, în secolele care au urmat, toate domeniile culturii europene. Adevărate opere de artă, cărţile manuscrise bizantine, romanice şi gotice (secolele IV-XIV) arată o mare vivacitate, fantezie, simţ al observaţiei şi pitorescului, atât prin decorativismul literelor, cât şi prin miniaturile care însoţesc textul, legătura cărţii fiind, la rându-i, gravată sau pictată uneori cu multă măiestrie. Evul Mediu este cel care a impus formatul de codex şi o nouă concepţie asupra paginii, aceasta devenind suport nu numai pentru text, ci şi pentru opera de artă (pictură, gravură). Prin excelenţă depozit de idei, cartea s-a dovedit a fi, astfel, o expresie a măiestriei meşteşugarului-artist, a nivelului atins de artele adiacente tiparului (gravura, arta legăturii şi a impresiunii în piele etc.), precum şi de artele majore (frescă, pictură, mozaic, vitraliu, sgrafitto, tapiserie, ceramică, prelucrarea lemnului, a pietrei, sticlei şi metalului), utilizate în perioada medievală în decorarea edificiilor.
Imensul patrimoniu iconografic medieval a fost valorificat şi reinterpretat, de-a lungul timpului, prin intermediul creaţiilor literare, plastice, muzicale, teatrale, cinematografice etc. În ultimele decenii, se poate observa un interes sporit pentru „revizitarea” evului de mijloc, prin ceremonii, ritualuri şi pelerinaje desfăşurate în vechile cetăţi europene, inclusiv româneşti (de la Sighişoara, Sibiu, Târgovişte, Râşnov etc.).

Pe toată perioada de desfăşurare a expoziţiei, vor fi proiectate – pe fond muzical medieval – imagini ale unor documente (manuscrise, cărți vechi românești şi occidentale, ex-libris-uri, partituri etc.) din patrimoniul Bibliotecii Naţionale, precum şi imagini cu lucrările de artă din expoziţie.