Bibliografie pentru iconografie si restaurare

Peste 1000 de cărţi, tratate,reviste, surse şi erminii de specialitate din domeniul iconografiei şi al restaurării operelor de artă.

Cărţi, tratate, monografii

 1. *** Studii Teologice, Revista facultăţii de teologie din Patriarhia Română, Seria a II-a, Anul LVI, Nr. 3-4, Iulie-Decembrie, Bucureşti, 2004.
 2. *** „Biserica Ortodoxă Română” 1890-1891, Institutul de Arte Grafice, Carol Gobl, Bucureşti, 1904.
 3. * * *Istoria artelor plastice în România, vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
 4. * * * Istoria artelor plastice în România, vol. II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970
 5. ADELINE Julès,Lexique des termes d’art , Ed. A.Quantin, Paris, 1953.
 6. ALEXANDRESCU A., Izvoare ale iconografiei in scrierile părinţilor Dionisie Areopagitul, Maxim Marturisitorul si Gherman Patriarhul, crestinortodox.ro.
 7. ALINCĂI Cornel, Introducere în gramatica limbajului visual, Editura Polirom, 2010.
 8. ALPATOV Mihail, Istoria artei, vol I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1962.
 9. ANDRONICOFF, C., Le Sens des Fetes, Editorial Cerf, 1970.
 10. ANTONELLA Fuga, Techniques et materiaux des arts, Ed.Hazan, Paris, 2005.
 11. APOSTOL, Constantin, Oficializarea stilului pictural bizantin în iconografia creștină, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009.
 12. ARGAN Giulio Carlo, De la Bramante la Canova, capitolul Borromini şi Bernini, Editura Meridiane, colecţia Biblioteca de artă, 1974
 13. ARGAN Giulio Carlo, Arta Modernă, vol. I, Editura Meridiane, colecţia Biblioteca de artă, Bucureşti, 1982.
 14. BAGGLEY John, Porţi spre veşnicie, icoanele şi semnificaţia lor duhovnicească, Editura Sophia, Bucureşti, 2004.
 15. BALTRUSAITIS Jurgis, Editura Meridiane, București, 1989, traducere de Tănăsescu Constanţa.
 16. BARBU Daniel, Pictura murală din Ţara Românească în sec. al XIV-lea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986
 17. BARBU Violeta, Miniatura brâncovenească, Editura Meridiane, Bucureşti, 2000.
 18. BARTOŞ M.J., Compoziţia în pictură,  Polirom, Iaşi, 2009.
 19. BÈGUIN, SYLVIÈ,Enciclopedia  picturii italiene, Ed. Meridiane, Bucureşti,1974;
 20. BERCIU D.,Istoria Artelor, vol.I, Orientul, Arta preelenică, Arta elenică, Arta Elenistică, Imprimeria C.F.R., București, 1996.
 21. BERNARD Edina, Arta Modernă. 1905-1945, Editura Meridiane -Larousse, 2000.
 22. BAŞTOVOI, Savatie, Idol sau icoană: elemente de teoria icoanei, Timişoara, Ed. Marineasa, 2000.
 23. BOGHIU, Sofian, Chipul Mântuitorului în iconografie, volum tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Ed. Bizantină, 2001.
 24. BOGDAN Radu, Ţăranul român şi peisajul rural ca expresie a specificului naţional la Grigorescu, în Arta, nr. 4/1987.
 25. BUNGE, Gabriel, Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov sau Celălalt Paraclet, cuvânt însoţitor de Academician Serghei Averinţev, Sibiu, Ed. Deisis, 1996.
 26. BOTEZ Crainic, Adriana, Arta formei, Editura Orator, Bucureşti, 1993.
 27. BRANDI Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996.
 28. BRANIŞTE Ene Conf. Liturgică generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, Bucureşti 1993.
 29. BREHIER L., “La Renovation artistique, Melanges Diehl,II,
 30. BROWN P. Michelle, Ghid de artă creştină, Ed. Casa Cărţii, Oradea, 2009.
 31. CASAZZA Ornella, Il Restauro pittorico, Nardini Editore, Florenţa, 2003.
 32. CASSOU, Jean, Panorama artelor plastice contemporane, traducere de Radu Varia, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971.
 1. CAVARNOS Constantine, Ghid de iconografie bizantină, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.
 2. CÂRSTOIU Protos Lector Dr. Justinian, Desăvârșirea creștină în epistolele Sf. Apostol Pavel, Editura Bucura Mond, București, 1996.
 3. CENNINO Cennini, Tratatul de pictură, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977.
 4. CERNOVODEANU Paul, CONSTANTINIU Florin, Constantin Brâncoveanu, culegere de texte fundamentale, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1989.
 5. CHASTEL André, Artă şi umanism la Florenţa pe vremea lui Lorenzo Magnificul, vol. I Editura Meridiane, Colecţia “Biblioteca de artă”, 1981.
 6. CHEVALIER, Jean; GDURAND, Gilbert, Aventura imaginii- Imaginaţia simbolică, traducere de Muguraş Constantinescu şi Anişoara Bobocea, Bucureşti, Ed. Nemira, 1999.
 7. CHENU M.D., Toma d’Aquino şi teologia, traducere de Elena I. Burlacu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.
 8. CHIFĂR Pr. Dr. Nicolae, Istoria creştinismului, Volumul I, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2001.
 9. CHIRIAC Aurel, David Zugravul, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.
 10. CONSTANTIN Paul, Culoare, artă, ambient, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.
 11. CONSTANTIN Paul, Mica enciclopedie de arhitectură, arte decorative şi aplicate, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1977
 12. CONSTANTINESCU Eugen-Marius. Buzău. Mică enciclopedie istorică. Muzeul Judeţean de Istorie Buzău, 2000.
 13. CONSTANTINESCU Radu, Dionisie din Pietrari, miniaturist şi caligraf, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
 14. COSMA Gheorghe, Pictura istorică românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986
 15. DEBICKI Janek, FAVRE Jean Francois; GRUNEWALD Dietrich; PIMENTEL Antonio Filipe, Istoria artei. Pictură, sculptură, arhitectură, Editura Enciclopedia RAO, Bucureşti, 1998.
 16. DELVOYE Charles, Arta Bizantină, I, II, Editura meridiane, Bucureşti, 1976.
 17. DEMETRESCU Camilian,
 18. DIACONESCU Mihail, Lainici: Capodoperă a artei româneşti şi europene, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2010.
 19. DIONISIE Areopagitul, Numele divine. Teologia mistică, traducere de Cicerone Iordăchescu şi Theofil Simenschy, Editura Institutului European, Iaşi, 1993.
 20. DIONISIE Areopagitul, Ierarhia cerească,
 21. DIONISIE Areopagitul, Ierarhia cerească, Ierarhia bisericească, Institutul European, Iaşi, 1994
 22. DOBJANSCHI Ana, GEORGESCU Maria, Icoane din Târgovişte, Editura Daim, Bucureşti, 1998.
 23. DOBJANSCHI Ana, SIMION Victor, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.
 24. Domnitori şi Principi ai Ţărilor Române, cronologie ilustrată prezentată de Radu Lungu, Editura Paideia, Bucureşti, 2010.
 25. DRĂGULIN Pr. Prof. Dr. Ghe. I., Areopagitica, Editura Pacco,Bucureşti,1998, p. 123
 26. DRĂGULIN Pr. Prof. Dr. Ghe. I., Iubite-voi Doamne.  Pagini de publicistică religioasă , Grupul editorial All Educaţional , Bucureşti, 1995.
 27. DRĂGUŢ Vasile, Dicţionar enciclopedic de Artă medievală românească, Ediţia a II- a, Editura Vremea, Bucureşti, 2000.
 28. DRĂGUŢ Vasile, Arta românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.
 29. DRĂGUŢ Vasile, Dragoş Coman maestrul frescelor de la Arbore, Meridiane, Bucureşti 1969
 30. DRĂGUŢ Vasile, VASILE Florea, DAN Grigorescu, MARIN Mihalache, Pictura românească în imagini (1111 reproduceri), Ed. Meridiane, Bucureşti 1970
 31. DRÎMBA Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, I, II, III, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
 32. DUMITRESCU Sorin, Noi şi icoana, Fundaţia Anastasia, Bucureşti, 2010.
 33. DUMITRESCU Zamfir, Structuri geometrice structuri plastice, Editura Meridiane Bucureşti,
 34. ECO Umberto, Arta şi frumosul în estetica medievală, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999.
 35. EFREMOV Alexandru, Icoane româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.
 36. ENNEADESPlotin, (V, VIII, 1), t. 5, Les Belles Letres, Paris, 1931
 37. ELSEN, Albert, Temele Artei, traducere de Crişan Toescu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1983.
 38. EVDOCHIMOV Paul, Arta icoanei, o teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993.
 39. FAITH Denys Turner, Reason and the Existence of God, Cambridge University Press, 2004
 40. FLOREA Vasile, Istoria artei româneşti, Editura Litera Internaţional, Bucureşti- Chişinău, 2007.
 41. FLORENSKI Pavel, Iconostasul, Editura Anastasia, Bucureşti, 1994.
 42. Florenski Pavel, Stâlpul şi temelia adevărului, Editura Polirom, Iaşi 1999
 43. FOCILLON Henri, Arta Occidentului, vol. I (Evul mediu romanic), Editura Meridiane, Bucureşti, 1974.
 44. FOCILLON Henri, Arta Occidentului, vol. II (Evul Mediu Gotic) Editura Meridiane, Colecţia “Biblioteca de artă”, Bucureşti, 1974.
 45. FOCILON Henri, Arta sculptorilor romanici, Editura Meridiane, București, 1989.
 46. FRIDE R. Carrassat Patricia; MARCADÉ Isabelle, Curente în pictură, Larousse-Aquila, 2001.
 47. FRIDE Carrassat Patricia, ISABELLE Marcadé, Mişcări artistice în pictură, Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2007.
 48. FRUNZETTI Ion , Arta românească în secolul XIX, Meridiane, Bucuresti, 1991.
 49. GABAR Andre ,”La representation de l’intelligible dans l’ art bizantin du Moyen Age”Paris,1948
 50. GASSET, Jose, Dezumanizarea artei, traducere, prefaţă şi note de Sorin Mărculescu, . Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000
 51. GEORGESCU Maria, Introducere în Cultura Bizantină, editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008.
 52. GHICA Wertheimer-,Gheorghe Tatărăscu şi revoluţia.
 53. GHIKA, N. – Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, partea a III-a, veacul al VII-lea, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1933.
 54. GHIŢESCU Gheorghe, Anatomie artistică vol. I Construcția corpului, Editura Polirom, Bucureşti, 2010.
 55. GHIŢESCU Gheorghe, Anatomie artistică vol. II Formele corpului în repaus și mişcare, Editura Polirom, Bucureşti, 2010.
 56. GHIŢESCU Gheorghe, Anatomie artistică vol. III Morfologia artistică. Expresia, Editura Polirom, Bucureşti, 2011.
 57. GHIKA N. – Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, partea a III-a, veacul al VII-lea, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1933
 58. GIOVANNA C. Scicolone, Il restauro dei dipintei contemporanei, Dalle techniche di intervento tradizionali alle metodologie innovative, Nardi Editore, Firenze 2004.
 59. GOLITZIN Alexander, Dionysius the Areopagite in the Works of Gregory Palamas, în „St. Vladimir’s Theological Quarterly”, 46:2 (2002).
 60. GOMBRICH, Ernst, Artă şi iluzie, traducere de D. Mazilu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1973.
 61. GRECU, V., Cărţi de pictură bisericească bizantină (Cernăuţi, 1936).
 62. GRIGORE Popescu-Muscel, MARIA Popescu-Dragomir, Catedrala Ortodoxă Română din Nürnberg frescă şi istorie, Editura GEDO, Cluj-Napoca 2009
 63. GRIGORESCU Dan, Istoria unei generaţii pierdute: expresioniştii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980.
 64. GRIGORESCU Dan, Trei pictori de la 1848, Editura Meridiane, 1973
 65. GUY Marica, Viorica, Arta Gotică, Editura Meridiane, Col. “Curente şi sinteze”, Bucureşti, 1970.
 66. HARANGOZO Arpad, Arta de tradiţie bizantină în România, Editura Noi Media Print, București 2009.
 67. HARELIN Rafail, Gusev Nicolai, Dunaev Mihail, Îndrumar iconografic, ed. Sophia 2007.
 68. HAVEL Mark, Tehnica tabloului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980.
 69. HAUSSIG, H.W., Histoire de la civilisation byzantine, trad.fr.H.Décarreaux (Paris 1967).
 70. HOLLINGSWORTH, Arta în istoria umanității,   Enciclopedia-RAO, Bucureşti, 1997.
 71. HIEROTHEOS – Mitropolit de Nafpaktos, Sfântul Grigorie Palama Aghioritul, trad. prof. Paul Bălan, Ed. Bunavestire, Bacău, 2000.
 72. HUIZINGA Johan, Amurgul Evului Mediu, Editura Univers, Bucureşti, 1970.
 73. ICĂ Jr., IOAN I., Sfântul Grigorie Palamas şi mistica otodoxă, Angela Pagu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2007.
 74. ILLINE Mihail A, Iskusstvomonkovscoi Rusi epohi Teofana Greca și Andrei Rubliovva
 75. IOANNES Damascenus: Contra imaginum calumniatores orationes tres, în PG t.94; ed.criticăB.Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, t.III, în PTS, t.17 (Berlin-New York1975); trad.rom.D.Fecioru, Cele trei tratate contra iconomahilor (Bucureşti 1998)
 76. IONESCU Ştefan, Epoca brâncovenească, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1981.
 77. IORGA Nicolae, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992.
 78. IORGA Nicolae, Istoria Românilor, VI, Tipografia Vălenii de Munte, 1938
 79. IORGA Nicolae, Scrieri despre artă, Antologie şi prefaţă de Barbu Theodorescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968.
 80. IRIMIE Cornel DUMITRESCU Florentina, PALEOLOG Andrei, Arta lemnului la români, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975.
 81. ISTUDOR Ioan, Noţiuni de chimia picturii, Ediţia a III-a, Editura ACS, colecţia ştiinţific, Bucureşti, 2001.
 82. KANDISKY Wassily, Spiritualul în artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994.
 83. KONDAKOV Nikodim, Icoane, Sirrocco Cartier, Bucureşti, 2012, traducere de Adam George.
 84. KORDIS Georgios, Ritmul în pictura bizantină, Editura Bizantină, București, 2008, traducere de Coman Mihai.
 85. KLIBANOV, I. Alexandre, Reformacionnîedviyeniav Rosii pervoi polovine 16vekov, Ed. Akademia Nauk, Moscova,1960
 86. KNUT Nicolaus, Manuel de restauration dex tableaux, Editura Konemann, Koln, 1999.
 87. KRISHAN, Y. The Buddha Image: Its Origin and Development, Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi, 1996.
 88. KRUG, Grigorie, Cugetările unui iconograf despre sensul şi menirea icoanelor, traducători: Carmen şi Florin Caragiu, Adrian Tănăsescu-Vlas; tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Bucureşti, Ed. Sofia, 2002.
 1. KULTERMANN, Udo, Istoria istoriei artei, traducere de Gheorghe Sechely, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1977
 2. LARCHET Jean-Claude, Tradiţia ortodoxă despre viaţa de după moarte, Editura Sofia, Bucureşti, 2006, apud Grigorie cel Mare, Dialoguri despre moarte, IV, 16.
 3. LARCHET Jean-Claude, Iconarul şi artistul, Editura Sophia, 2012.
 4. LAROUSSE Frantisi Claude,Istoria vizuală a artei, Ed. Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2001
 5. LAZAREV Viktor, Istoria picturii bizantine, Editura Meridiane, colecţia “Biblioteca de artă”, Bucureşti, 1980.
 6. LAZAREV Viktor, Originile Renaşterii Italiene. Protorenaşterea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983.
 7. LAZAREV Viktor, Originile Renaşterii Italiene. Quattrocento-ul timpuriu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985.
 8. LĂZĂRESCU Anca şi Colectivul, Capodopere din Evul Mediu Românesc, Editura CNI Coresi, Bucureşti, 2006.
 9. LĂZĂRESCU Liviu, Pictura în ulei, Editura Sigma Plus, Deva, 1996.
 10. LEMNY Ştefan, Sensibilitate şi istorie în sec. XVIII românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990.
 11. LEGRAND Gerard, Arta Renaşterii, Editura Meridiane- Editura Larousse, Bucureşti, 2000.
 12. LOSSKY Vladimir, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998
 13. LOSSKY Vladimir – Teologia mistică a Bisericii de Răsărit (studiu introductiv şi traducere din lb. franceză, Editura Anastasia, Bucureşti, l993; ediţia a II-a revizuită şi îmbunătăţită, Editura Bonifaciu, 1998).
 14. LOUTH Andrew, Dionisie Areopagitul. O introducere, în româneşte de Sebastian Moldovan, studiu introductiv de Ioan Ică Jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997.
 15. LOVERANCE Rowena, Bizanţul, Editura Aquila, Oradea, 2008.
 16. Lossky Vladimir, Călăuziri în lumea icoanei,. Editura Sophia, Bucureşti, 2003
 17. MARCONI Paolo, Dal piccolo al grande restauro, Marsilio ed., (1988), 1989
 18. MATTEINI Mauro, MOLES Arcangelo, La chimica del restauro, Editura Nardini, Florenţa, 1999.
 19. MAYER Franz Sales, Ornamentica, vol. I şi II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988.
 20. METEŞ Ştefan, Zugravii bisericilor române, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania, Cluj, I (1926-1928).
 21. MESAROŞ Claudiu, Filosofii cerului. O introducere în gândirea Evului Mediu, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005
 22. MICHELIS Panagiotis, An Aesthetic Approach to Byzantine Art, London:Batsofrd,1964
 23. MIHALCU Mihail, Valori medievale româneşti, Editura Sport–Turism, Bucureşti, 1984.
 24. MIHALCU Mihail, Faţa nevăzută a formei şi culorii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996.
 25. MOLDOVEANU Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999.
 26. MONAHIA Iuliania, Truda iconarului, Editura Sophia, Bucureşti, 2001.
 27. Muzeul Naţional de Artă al României, Ghidul Galeriei de Artă Medievală Românescă, Bucureşti, 2002.
 28. NANU Adina, Gheorghe Tătărăscu
 29. NICOLESCU Corina, Icoane vechi româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
 30. NICOLESCU Corina, Costumul de curte în Ţările Române, (sec. XIV – XVIII), Muzeul de Artă al R.S.R., Bucureşti, 1970.
 31. NICOLESCU Corina, Moştenirea artei bizantine în România, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
 32. NICOLESCU Corina, Muzeul de Artă al R.S.R.: Secţia de Artă veche românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.
 33. NIŞCOV Traian Ionescu, SOVEJA Maria, Acte de cancelarie domnească, ornamente şi miniaturi, Editura Meridiane, 1974.
 34. NIKOLAI Gusev, Mihail Dunaev, Rafail Karelin, Îndrumar iconografic, vol. I, Editura Sophia, Bucureşti, 2007
 35. OLIVIU Boldura, Pictura murală din nordul Moldovei. Modificări, estetice și restaurare, Editura Accent Print, București, 2007.
 36. OZOLIN, Nikolai, Iconografia ortodoxă a Cincizecimii, traducerea de Vasile Manea, cu o prefaţă de Pr. dr. Ioan Bizău, Cluj Napoca, Ed. Patmos, 2002.
 37. OPREA Florea, Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Editura Maiko, Bucureşti, 2006.
 38. OPRESCU Carmen, Arta feudală pe teritoriile româneşti, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2007.
 39. OSENKRANZ, Karl, O estetică a urâtului, traducere, studiu introductiv şi note de Victor Ernest Maşek, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984.
 40. OPRIŞ Ioan, Monumente istorice din România (1850-1950), Vremea, 2001.
 41. OPRIŞ Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986.
 42. OPRIŞ Ioan, Transmuseographia, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 43. PALADE Mihaela, Iconoclasmul În Actualitate, de la “moartea lui Dumnezeu”la moartea icoanei, Editura Sofia, București, 2005.
 44. PALADE, Conf. Dr. Mihaela, Revista Studii teologice , Nr. 3-4, Iulie-decembrie 2004.
 45. PANOFSKY Erwin, Renaştere şi Renaşteri în arta Occidentului, Editura Meridiane, Colecţia “Biblioteca de artă”
 46. PANOFSKY, Erwin, Ideea, traducere de Amelia Pavel, Bucureşti, Ed. Univers, 1975.
 47. PAPACOSTEA Danielopolu, CORNELIA Demeny Lidia, Carte şi tipar în societatea românească şi sud – est europeană (secolele XVII- XIX), Editura Eminescu, Bucureşti, 1985.
 48. PĂCURARIU, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Sofia, Bucureşti, 2000.
 49. PĂNOIU Andrei, Pictura votivă din Nordul Olteniei, Meridiane, Bucureşti, 1968
 50. PĂNOIU Andrei, Mobilierul vechi românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975.
 51. PETRESCU Paul, Motive decorative celebre (contribuţii la studiul ornamenticii româneşti), Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
 52. PILLAT Cornelia, Pictura murală în epoca lui Matei Basarab, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980.
 53. PILLAT Cornelia, Variaţiuni pe teme date în Arta Medievală Românească, Editura Vremea, 2003.
 54. POPA Corina, Mănăstirea Plumbuita, Editura Meridiane,Bucureşti 1968.
 55. POPESCU Florentin, Ctitorii brâncoveneşti, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1976.
 56. POPESCU, GR.; GRIGORIU, P., Matei Basarab şi Vasile Lupu, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1970.
 57. POPESCU, Pr. Prof. Ion, Dogmatica, Editura Universității din Pitești, Piteşti,2007.
 58. PORUMB Marius, Un veac de pictură românească din Transilvania secolul XVII, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.
 59. PRICOP, Pr. Dr. Mircea Cristian, Ortodoxie, Etnicitate, Identitate Europeană, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2010.
 60. QUENOT Michel, Icoana, fereastră spre absolut, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993.
 61. QUENOT Michel – Înviere şi icoană (traducere din lb. franceză și prefață), Editura Christiana, Bucureşti, 1999.
 62. QUENOT Michel, Sfidările Icoanei, o altă viziune asupra lumii, Editura Sofia, Bucureşti, 2004.
 63. RAGUIN VIRGINIA, Vitralii medievale: protectori şi scopuri, Apud. Michelle P. Brown, Ghid de artă creştină, Editura Casa Cărţii, Oradea, 2009
 64. REWALD, JOHN, Istoria Impresionismului, Editura Meridiane, colecţia Biblioteca de artă, Bucureşti,1974.
 65. ROUSSEEAU Daniel , Icoana, lumina fetei tale, Editura Sophia, Bucureşti, 2004
 66. RUDOLF Arnheim, Forţa centrului vizual, Ed. Meridiane, 1995.
 67. RUDOLF Arnheim, Arta şi percepţia vizuală, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.
 68. RUDOLF Arnheim, Forţa centrului vizual, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995
 69. ROUSSEAU Daniel, Icoana, lumina feţei tale, traducerea din limba franceză de Măriuca Alexandrescu; prefaţă de Oliver Clement, Bucureşti, Ed. Sofia, 2004.
 70. SCHEINDERS Sandra, Scripture and Spirituality, in vol. Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century, SCM Press, London, 1989.
 71. SCHÖNBORN Christoph – Icoana lui Hristos (traducere din lb. germană şi prefaţă), Editura Anastasia, Bucureşti, 1996);
 72. SCORŢEA Bogdan, Mandorla, norul luminosal slavei dumnezeieşti, articol în Lumina, 24 aprilie 2012.
 73. SENDLER Egon, Icoana, chipul nevăzutului, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.
 74. SFANTUL Bonaventura, Despre reducerea artelor la teologie
 75. SFÂNTUL Dionisie Areopagitul, Despre dumnezeieştile numiri, cap. 7; în, Opere complete şi Școliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti,1996.
 76. SFÂNTUL Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, E. I. B. M.B.O. R., Bucureşti, 2004.
 77. SFÂNTUL Grigore De Nissa, Marele Cuvânt Catehetic, Editura Sophia, Bucureşti, 1998.
 78. SFÂNTUL Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Editura, Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române București, 1983.
 79. SFÂNTUL Maxim Mărturisitorul, Mistagogia, Editura Institutului Biblic al BOR, Buc. 2000
 80. Vasile Cel Mare, Omilii la Hexaimeron , în col. PSB, vol. 17, trad. Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1986.
 81. SINIGALIA Tereza, Repertoriul arhitecturii în Ţara Românească 1600 – 1680, Editura Vremea, Bucureşti, 2002.
 82. SOCOLOVA Maria Nicoleva, Truda iconarului, Editura Sofia, București, 2001, traducere din limba rusă de Evdochina Șavga.
 83. SPIDLIK Thomás, Spiritualitatea Răsăritului Crestin, Trad. Diac. I. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997
 84. STĂNILOAE, Pr. Prof. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 2, Editura Apologeticum, Bucureşti, 2006.
 85. STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, Editura Anastasia, Bucureşti, 1993.
 86. STENDL Ion, Estetică, Suporturi, Materiale, Editura Semne, București, 2004.
 87. STOICESCU Nicolae, Matei Basarab, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1988.
 88. STOICHIŢĂ Victor Ieronim, Pontormo şi manierismul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.
 89. STOICHIŢĂ I. Victor, Scurtă istorie a umbrei, Editura Humanitas, București, 2000, Traducere din limba engleză de Răzolescu Delia.
 90. SUCIU Ioan Dimitrie , Monografia Mitropoliei Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977.
 91. SUTER Constantin, Istoria artelor plastice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967
 92. ŞTEFĂNESCU, I.D., Arta feudală în Ţările Române. Pictura murală şi icoanele de la origini până în secolul XIX, Editura Mitropoliei Banat, Timişoara, 1981.
 93. ŞTEFĂNESCU, I.D., Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 94. TARABUKIN M. Nikolai, Sensul icoanei, Editura Sofia, Bucureşti, 2008, Traducere şi postfaţă de Vladimir Bulat.
 95. TĂNĂSESCU R. C. POPESCU Panaite C., GHEORGHE M. Tătărăscu, Ed. Alcor, Bucureşti.
 96. TĂNĂSOACĂ Nicolae, Serban, Istoria Bizantului ,
 97. TENACE Michelina, Creştinismul Bizantin. Istorie, teologie, tradiţii monastice , traducere de Alexandru Cistelecan, Editura Cartier istoric, Bucureşti, anul 2005.
 98. THEODORESCU Răzvan, Civilizaţia românilor între medieval şi modern,I şi II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
 99. The cambridge history of Early Christian Literature, Edited by Frances Young, Lewis Ayres, Andrew Louth, Cambridge University Press, 2008.
 100. THOMPSON Daniel, Practica picturii în tempera, Editura Sophia, Bucureşti, 2004.
 101. THOMPSON Daniel, Materiale şi tehnici de pictură în Evul Mediu, Editura Sofia, Bucureşti, 2006.
 102. TITZ Alexei, „Nekotorîe zakonomernosti kompoziţii ikon“, Drevnerusskoe iskusstvo, Akademia Nauk, Moscova, 1963.
 103. TITZ A.A., Nekotorîe zakonomerinoscti kompoziţii ikon, în Drevnerusskoe iskusstvo,I,Ed. Akademia Nauk, Moscova,1993
 104. TRUBEŢKOI E., Trois étude sur l’icone,
 105. TRUICĂ Ion, Arta compoziţiei, Editura Polirom, Bucureşti, 2011.
 106. URMĂ Aria, Spaţiu şi percepţie vizuală, vol. I, Editura Artes, Iaşi, 2005.
 107. USPENSKI Leonid, Teologia icoanei, Editura Anastasia, Bucureşti, 1994.
 108. USPENSKY Leonid, Teologia icoanei în biserica ortodoxă, Editura Apologeticum, 2006
 109. USPENSKY Leonid, Bobrinskoy Boris, Bigam Stephan, Bizău Ioan, Ce este Icoana?, Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.
 110. USPENSKY Leonid; LOSSKY Vladimir, Călăuziri în lumea icoanei, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.
 111. VASILESCU Elena, Ene, Icoană şi iconari în România, Cât Bizanţ, cât Occident, Trinitas, Iaşi 2009
 112. VASILIEV, A. A, Istoria Imperiului bizantin, Ed. Polirom.
 113. VELESCU Oliver, Nicolae Polvcovnicu .Zugravul. Pe marginea unor documente inedite, “Studii și cercetări de istoria artei,(SCIA)1/1968.
 114. VĂETIŞI Adela, Arta de tradiție Bizantină în România, Editura Noi, București, 2008.
 115. VĂTĂŞIANU Virgil, Istoria artei europene, I, Epoca Medie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.
 116. VĂTĂŞIANU Virgil, Istoria artei europene. Arta din perioada Renaşterii, II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972.
 117. VOINEA Daniel, Omul în învăţătura Sfântului Grigore de Nyssa, Brăila, 2009
 118. VOINESCU Teodora, Radu Zugravul, Editura Meridiane, Bucureşti,
 119. VOINESCU Teodora, Gheorghe Tătărăscu 1818-1894, Ed. Academiei Romane, 1940.
 120. ZNOSKO Vladimir, Viaţa celui întru sfinţi părintelui nostru Teofil, Nebunul pentru Hristos, Editura Bunavestire, Bacău, 1999.

Reviste, Articole:

 1. ALEXANDRU B. A., O influenţă palamită în iconografia rusă (Icoana Treimii de A. Rubliev), în GB, XX (1961) nr. 3-4.
 2. BALŞ  Ştefan, Biserica Mănăstirii Argeş, în MMS, XLIII (1967), nr. 7-8.
 3. BALŞ Ştefan, Restaurarea palatului brâncovenesc de la Potlogi, în „Arhitectura”, III (1955), nr. 1.
 4. BALŞ  Ştefan,   Mănăstirea  Hurezu,  descoperiri făcute cu prilejul   restaurării: metode, mijloace  şi materiale noi folosite, în „Sesiunea ştiinţifică D.M.I.” (1963).
 5. BARNEA Ion., Roman-byzantine basilicae discovered in Dobrogea between 1948—1958, în „Dacia”, II (1958) [Recenzie: Niculescu Corina, în „Byzanlinoslavica”, XXI (1960), nr. 2].
 6. BARNEA Ion, Un manuscrit byzantin Mustre du XI siecle, în RESEE,   I   (1963),      3-4,  [Recenzie: lonnscu I., în MO, XVII (1965), nr. 11-12].
 7. BĂDĂRĂU Dan, Fost-a Enache din Constantinopol arhitec­tul bisericii Trei Ierarhi din Iaşi, în SCIA, III (1956), nr. 1-2.
 8. BĂDĂRĂU Dan, O vedere panoramică a Iaşilor la 1793 datorită pictorului, rus M.    Ivanov, în „Monumente şi Muzee”, I (1958).
 9. BIDIAN A., Despre vechile icoane româneşti pe sticlă şi tematica lor, în BOR, LXXXV (1967), nr. 11-12.
 10. BODOGAE Teodor, Consideraţiuni istorice privind legă­turile bisericii române cu mănăstirile din Muntele Athos, în MB, XIII (1963), nr. 3-4.
 11. BRĂTULESCU Victor, Zugravul Dobromir, în MO, XV (1963), nr. 5-6.
 12. BRĂTULESCU Victor, Vechi icoane şi fresce la Iaşi, în MMS, XXXIV (1958), nr. 9-10.
 13. BRĂTULESCU   Victor,  Zugravi  din   Bucureşti; biserica Sf. Ilie Rahova, în GB, XVII (1958), nr. 10.
 14. BRĂTULESCU Victor, Documente, inscripţii cu caracter istoric şi zugravi ţărani, în GB, XIX (1960), nr. 3-4.
 15. BRĂTULESCU Victor, Izvoarele picturii în Banat, în MB, XI (1961), nr. 5-6.
 16. BRĂTULESCU Victor, Zugravul Constantinos, în MO, XIII (1961), nr. 10-12.
 17. BRĂTULESCU Victor, Elemente de artă picturală şi sculpturală la biserica Mănăstirii Sinaia, în GB, XXI (1962).
 18. BRĂTULESCU Victor, Inscripţii şi icoane privind breslele de altă dată, în GB, XXIV (1965), nr. 5-6.
 19. BREZIANU Barbu, Rudimente ale învăţământului artistic la „zugravii de subţire” din Moldova şi Ţara Românească, în SCIA, IX (1962), nr. 1.
 20. CÂNDEA Spiridon, Prezentarea sfintei treimi în arta creştină, în MA, VI (1961), nr 7-8.
 21. CHIHAIA Pavel, Câteva date în legătură cu portretele votive din „Biserica lui Neagoe” din Curtea de Argeş, în MO, XIV (1962) nr. 7-9, p. 449-472
 22. CIUREA A., Monumentele bisericeşti şi grija pentru conservarea lor în R.P.R.,în GB, XV (1956), nr. 1—2.
 1. COCORA Gabriel, Şcoala de zugravi de la Buzău, în BOR, LXXXII (1964), nr.3-4.
 2. CONSTANTINESCU D., Zugravul şi catapeteasma bisericii din Dersca [Contract din 1813], în MMS, XLIV (1968), nr. 11-12, p. 713-714.
 3. CRĂCIUNAŞ Irineu, Acţiunea de reparaţie şi restaurare a monumentelor istorice bisericeşti, în MMS, XLI (1964), nr. 7-8.
 4. CRĂCIUNAŞ Irineu, Bisericile cu pictură exterioară din Moldova (I), în MMS, XLV (1969), nr. 7-9.
 5. CRISTACHE Panait Ioana, Pârvu zugravul, în GB, XXIV (1965), nr. 7-8.
 6. DRAGHICEANU Virgil, În legătură cu biserica Domnească de la Argeş, (Despre vechile săpături de la Argeş), în MO, VII (1flf.r.), nr. 11-12.
 7. DRĂGULIN GH., Preocupări actuale   de   bizantinologie, în MO, IX (1957), nr. 5-6.
 8. DRĂGUŢ Vasile, O pictură murală laică din Sibiu la 1631, în SCIA, IX (1962), nr. 2.
 9. DRĂGUŢ Vasile, Datarea picturilor murale ctitoreşti din biserica din Cepturoaia, în SCIA, IX (1962), nr. 1.
 10. DRĂGUŢ Vasile, Pictura murală din Ţara Românească şi din Moldova şi raporturile sale cu pictura Europei de sud-est în cursul secolului al XVI-lea, în BMI XXXIX (1970), nr. 4.
 11. EFREMOV AL., Aspecte ale picturii icoanelor pe lemn din sudul Transilvaniei, în RM, IV (1967), nr. 3.
 12. EFREMOV   Alexandru, Triptic de şcoală italo-cretană din secolul XVI, în „Sesiunea de comunicări ştiinţifice”,1968.
 13. ELIAN Alexandru, Moldova şi Bizanţul în secolul al XV-lea, în ,,Cultura moldovenească”.
 14. GIURESCU Dinu C., Un maestru al picturii româneşti în secolul al XVI-lea, (recenzie), în BMI, XXXIX (1970), nr. 1.
 15. HAUTCOEUR Louis, Artistul între vis şi realitate, în SCIA, XIII (1966), nr. 2.
 16. IOAN  Constantin, Pârvu Mutu, meşter zugrav, în MMS, XXXIV (1958), nr. 7-8.
 17. IOAN Constantin, Scene din Vechiul Testament, simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române, în GB XVII (1958), nr. 10.
 18. IONESCU Grigore, Restaurarea monumentelor de arhitectură în România, în anii puterii populare, în ,,Studii D.M.I.” (1964).
 19. ISTUDOR Ion, Un fenomen de denaturare a culorilor în pictura murală de la Voroneţ, în RM, II (1965),nr1.
 20. LĂZĂRESCU Emil, O icoană puţin cunoscută din secolul al XVI-lea şi problema pronaosului bisericii mănăstirii Argeşului, în SCIA, XIV (1967), nr. 2.
 21. LĂZĂRESCU Emil, Tradiţia şi actualitatea în artă, în SCIA, XVII (1970), nr. 1.
 22. MANOLACHE Teodor , Icoanele  Melkite, [Expoziţia de la Beirut], în MO, XXI (1969), nr. 7-8.
 23. MARCU Grigore, Mileniul Atonit, în MA, VIII (1963), nr. 7-8.
 24. MELICSON M., Note asupra decoraţiei brâncoveneşti, în „Arhi­tectura”, III (1955), nr.9.
 25. METEŞ Ştefan, Zugravii si icoanele pe hârtie (xilogravuri-stampe) şi sticla din Transilvania, în BOR, LXXXII (1964), nr. 7-8.
 26. METZULESCU Stelian, Erminiile în arta creştină medievală europeană, în GB, XXI (1962), nr. 3-4.
 27. MOISESCU GH I., Mănăstirea Sinaia, în BOR, LXXII (1954), nr. 2-3.
 28. MOISESCU GH. I., Tricentenarul mănăstirii Polovragi, în MO, VI (1954), nr.  11-12.
 29. MOISESCU GH. I., Mănăstirea Zamfira, în BOR, LXXII (1954),    2-3.
 30. MOISIU Alexandru, Arta bizantină, în MA, IX (1964), nr. 9-10.
 31. MOLIN Virgil, Un aspect din complexul artei religioase româneşti (Litera iniţială din miniatura moldovenească şi tiparul de la Neamţ), în MMS, XXXVII (1961), nr. 5-6.
 32. MORARU Dinu şi I. ISTUDOR, Cercetări în legătură cu extragerea şi reaşezarea frescei, sub forma peliculei de pictură, în „Sesiunea ştiinţifică D.M.I.” (1963).
 33. MUSICESCU M.A. şi   LAZĂRESCU, Colecţia de artă veche, românească, în AP, III (1956),  nr.   5.
 34. MUSICESCU M. A., Probleme ale portretului în arta medievală românească, în AP, X (1963), nr. 12.
 35. NĂSTASE Dumitru, Restaurarea monumentelor de artă medievală în Republica Populară Română, în SCIA, VII (1960), nr. 1.
 36. NICOLESCU Corina, Lucrări de artă românească în muzeul de icoane de la Recklinhausen (RFG), în RM, VII (1970), nr. 1.
 37. NICOLESCU Corina, Conservarea şi restaurarea operelor de artă în trecut, în BMI, XXXIX (1970), nr. 3.
 38. PĂCURAU Mircea, Biserica din Hunedoara [sec XVII], în MA, II  (1957), nr. 11-12.
 39. PĂNOIU Andrei, Un premergător al picturii moderne româneşti. Matei Zugravul, în „Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de artă”, 1966.
 40. PĂNOIU Andrei, Matei zugravul, un premergător al pic­turii moderne româneşti, în RM, IV (1967), nr. 1.
 41. PĂNOIU Andrei, Portretul votiv din secolul XIX şi evoluţia realismului, în AP, XIII (1966), nr. 10.
 42. PILLAT Cornelia, Pictura din pridvorul, bisericii  Kreţulescu  din  Bucureşti,   în   SCIA,   IV   (1957),     3—4.
 43. POPESCU-Cilieni ,   Vechi  zugravi  craioveni,  în  MO, VIII (1956), nr. 4-5.
 44. SCURTA ISTORIE A ARTELOR PLASTICE ÎN R.P.R., I, (Arta românească în Epoca Feudală). Ed. Academiei, Bucureşti, 1957 (Academia R.P.R., Institutul de Istoria Artei), Volum sub îngrijirea lui G. Oprescu. Redactori: Teodora Voinescu, Corina Nicolescu, Ştefan Balş, Mihail Berza. [Recenzii: Antonie (ieromon.), în MMS, XXXIII (1957), nr. 3—4, şi nr. 8-9; Chilea Sebastian, în MO, IX (1957), nr. 7-8, p. 557-563; Radu Creţeanu] în „Monumente şi Muzee”,   I, (1958).
 45. SIMACHE N.I., Trei picturi necunoscute de Pârvu Mutu, în RM, V, (1968), nr. 6.
 46. SOLCANU Nicuşor, Un element laic local în pictura religioasă din Moldova (sec. XV-XVIII), în SCIA, XVI (1969), nr. 2.
 47. STĂNESCU Heinz, Meşteri constructori, pietrari şi zugravi din timpul lui Ştefan cel Mare, în SCIA, II (1955), nr. 1-2.
 48. STOICESCU Nicolae, Bibliografie privind monumentele istorice din R.P.R., în SCIA, IV (1957), nr. 1-2.
 49. ŞESAN M., Din istoricul iconografiei ortodoxe până în secolul al XIV-lea, în MMS, XLI (1965), nr. 3-4.
 50. ŞTEFĂNESCU I. D., Averea artistică a bisericii ortodoxe din Moldova (Icoanele), în MMS, XXXIV (1958), nr. 5—6,  (Recenzie: Nicoleacu C., In „Byzantinoslavica”, XX (1959), nr. 2).
 51. ŞTEFĂNESCU I. D., „Luminarea picturilor murale, în BOR, LXXXI  (1963), nr. 9—10.
 52. ŞTEFĂNESCU I. D. Pictura renaşterii bizantine, în GB, XIX (1960), nr. 11-12.
 53. ŞTEFANESCU I. D., Pictura murală bizantină. Monumentele celebre, [sec. VI—XIV], în GB, XIX (1960), nr. 9-10.
 54. ŞTEFĂNESCU I. D., Pictura „bizantină” în Ţările Ro­mâneşti. Originalitatea decorurilor din Oltenia, în MO, XIV   (1962),   nr.   5-6.
 55. ŞTEFĂNESCU I. D., Pictura bisericească.  (Noţiuni de tehnică: mozaicul, fresca, tempera şi pictura în ulei), în GB XX (1961), nr.  11-12.
 56. TRUBEŢCOI, Evgheni, 3 eseuri despre icoană, în româneşte de Boris Buzilă, Bucureşti, Ed. Anastasia,1965.
 57. ŢIGU VioreL, Tradiţie şi artă bisericească în Banat, în MB, XIX (1969), nr. 7-9.
 58. VELESCU Oliver, Un contract de pictură din 1835, în „Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de arta”, 1966.
 59. Viaţa şi nevoinţele celui între sfinţi Părintele nostru Grigorie Palama Arhiepiscopul Thessalonicului, în The Lives of the Pillars of Orthodoxy, published by Holy Apostles Convent and Dormition Skete, Buena Vista,Colorado, USA, 1990, traducere de Constantin Făgeţean, Editura Egumeniţa
 60. VINTILESCU Petre, Arhitectura religioasă bizantină, în BOR, LXXXIV (1966), nr. 5-6.
 61. VINTILESCU Petre, Tipul Oriental al bazilicii, în BOR, LXXXIV (1966), nr. 3-4, p.331-335.
 62. VINTILESCU Petre, Elemente de istoria artei creştine, în BOR, LXXXIV (1966), nr. 1-2, p.152-168
 63. VOINESCU Teodora, Modele tradiţionale şi observaţii din realitate în pictura muntenească a veacului al XVIII-lea, caietul de modele al lui Radu Zugravu, în SCIA, XIV (1967), nr. 1.
 64. VOINESCU Teodora, Pârvu Mutu portretist, în AP, 1966, nr. 12.
 65. VOINESCU Teodora şi PETRE Oprea, Meşteri locali în pictura feudală din regiunea Craiova, în SCIA, I (1954), nr. 1-2, p. 217-218. [Recenzie: T.N.M., în MO, VII (1955), nr. 11-12.
 66. VOINESCU Teodora, Zugravul Pârvul Mutul şi şcoala sa, în SCIA, II (1955), nr. 3—4,  [Recenzie: I.C., în MMS, XXXIV (1958), nr. 7-8. VOINESCU TEODORA, Zugravi din veacul al XVIII-lea la biserica Sfinţii Împăraţi din Târgovişte, în SCIA,VIII (1961), nr. 2, p. 473—474.
 67. VOINESCU Teodora, Şcoala de pictură de la Hurezi, în „Omagiu G. Oprescu”, p. 573 — 587, 8 fig.
 68. ULEA Sorin, Autorii ansamblului de pictură de la Dragomirna, în SCIA, VIII (1961), nr. 1.
 69. URSU  GH., Aspecte religioase în relaţiile medievale slavo-bizantine, în MO, XVI (1964), nr. 1—2.

Dicţionare, enciclopedii

 1. *** Dicţionar de artă. Forme, tehnici, stiluri artistice, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995.
 2. *** Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 3. *** Dicţionar Enciclopedic al Răsăritului Creştin, trad. din limba italiană de Adrian Popescu, Vasile Rus detalii, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2005
 4. BÈGUIN Andrè,Dictionnaire technique de la peinture, Paris, 1984.
 5. CONSTANTIN Prut, Dicţionar de artă modernă, Editura Albatros, București, 1982
 6. DRĂGUŢVasile,Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească,Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976
 7. LĂZĂRESCU Liviu , Dicţionar de artă, vol.II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, 1998.
 8. ROBERT S. Ellwood, GREGORY D. Alles, The Encyclopedia of World Religions Revised Edition, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2007.
 9. ŞUŞALĂ Ion,Dicţionar de artă , Ed. Sigma, Bucureşti, 1993
 10. ŞUŞALĂ Ion;  BĂRBULESCU  Ovidiu,  Dicţiona de   artă-Termeni de atelier, Ed. Sigma,Bucureşti.

Publicaţii teologice

1.Branişte Ene, pr.prof. dr. Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească,arhitectură şi pictură, Ed. Episcopiei Dunării de jos, Galaţi, 2002.

2,Branişte, pr.prof. dr. Ene, Iconografia creştină ca disciplină de studiu şi cercetare, în „Studii teologice”, XV (1962), nr. 5-6.

3.Branişte, pr.prof. dr. Ene Teologia icoanelor, în revista, Studii teologice”, IV (1952),nr. 3-4.

4.Branişte, pr.prof. dr. Ene, Programul iconografic al Bisericilor Ortodoxe. Îndrumător pentru zugravii de biserici, Bucureşti, 1975, 51 p. (extras din „BOR”, XCII (1974), nr. 5-6.

5.Bulgakov, pr. Serghei, Icoana şi cinstirea sfintelor icoane, Ed. Anastasia, Bucureşti,2000

6.Cristea, Miron, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române  Iconografia, Sibiu, 1905.

7.Damaschin, Sfîntul Ioan Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1998.

8.Enăceanu, episcop Ghenadie, Iconografia. Arta de a zugrăvi icoane şi temple bisericeşti, Bucureşti, 1881, (traducerea unei variante greceşti a Erminiei de pictură, la care autorul adaugă o introducere).

9.Evdochimov, Paul, Ortodoxia, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996

10.Evdochimov, Paul,  Arta icoanei – o teologie a frumuseţii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1993.

11.Floca, arhim. prof. dr. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii,      Bucureşti, 1990.

12.Mitrofanovici, pr.prof. dr. Vasileşi colaboratorii,Liturgica Bisericii Ortodoxe (cursuri universitare), Ed. a II-a, Cernăuţi, 1929.

13.Mureşanu, Sever,     Iconografia creştină, Bucureşti, 1893

13.Necula, pr. prof. dr. Nicolae Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001.

15.Popescu-Vâlcea, Gheorghe Contribuţii la iconografia Sfintei  euharistii, în „BOR”, LXI (1943), nr. 1-2.

15.Sandulescu-Verna, C., Manualele de iconografie ale vechilor zugravi, în„Îngerul”, Buzău, nr. 4-5, 1937.

16.Şchiopu, drd. Iulian,  Tâmpla (catapeteasma) bisericilor ortodoxe, în „BOR”, LXXXVI (1968), nr. 11-12.

17.Ştefănescu, I. D.,Probleme de seamă ale Bisericii. Pictura bisericească, în „BOR”, 1940, sept.-oct.

18.Ştefănescu, I. D., Pictura bisericească, în „BOR”, 1945, nr. 4-5, p. 97-105; în nr. 6, p. 213-220; nr. 7-8, p. 293â301; nr. 10, p. 444-452.

19.Tafrali, Orest, Iconografia Imnului Acatist, Bucureşti, 1914.

20.Tavnarschi, T, Zidirea, întocmirea dinăuntru a locaşului dumnezeiesc, în revista „Candela”, 1894.

21.Trubeţkoi, Evgheni N. Trei eseuri despre icoană, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999.

22.Uspensky, Leonid,    Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994.

 Publicaţii laice

1.Brătuleanu Anca, Curţi domneşti şi boiereşti în România. Valahia veacurilor al XVII-lea şi al XVIII-lea, ED. Simetria, Bucureşti 1997.

2.Brătulescu Victor, Monumente de artă din Târgovişte. Morminte voievodale de la Târgovişte şi Arnota („Glasul bisericii 1967, nr. 3-4, p. 291-322).

3.Brătulescu, Victor, Elemente profane în pictura religioasă, Bucureşti, 1938.

4.Brătulescu, Victor,  Miniaturi şi manuscrise din Muzeul de Artă Religioasă, Bucureşti, 1939.

5.Cândea Virgil, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc, Cluj-Napoca, 1979.

6.Drăghiceanu V.,  Curţile domneşti brâncoveneşti. III. Potlogi, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 1910.

7.Drăguţ Vasile,  Arta românească. Preistorie. Antichitate. Ev. mediu. Renaştere. Baroc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982.

8.Drăguţ Vasile,  Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

9.Drăguţ, Vasile,  Arta românească, Ed. Vremea, 2000

10.Creţeanu Radu, Dumitrescu I,  Un conac brâncovenesc necunoscut şi o biserică inedită de la jumătatea veacului al XVIII-lea, în „Revista monumentelor. Seria monumente istorice şi de artă”, 1975, nr. 1.

11.Efremov, Alexandru,   Icoane româneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2002

12.Georgescu Maria, Arta epocii brâncoveneşti, Edit. Macarie, Târgovişte, 1996.

13.Georgescu Maria, Stilul brâncovenesc în contextul artei medievale româneşti şi a celei sud-est europene, în „Valahia”, Târgovişte, nr. 12-13, 1980-1981.

14.Georgescu Maria,Tabloul votiv al bisericii din Corbii Mari. Un exemplu de pictură postbrâncovenească, în „Valahia”, 1978-1979, nr. 10-11.

15.Georgescu Maria,  Constantin Brâncoveanu şi Târgoviştea, în „Valahia”, I, 1969, Târgovişte, nr. 1.

16.Ghidul galeriei de artă Medievală românească, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 2002.

17.Ghika-Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, Part III: Veacul al XVII-lea şi Part. IV: Noul stil din veacul al XVIII-lea, Vălenii de Munte, 1936.

18.Greceanu Radu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Voievod (1688-1714), Studiu introductiv şi ed. critică întocmite de A. Ilieş, Bucureşti, 1970.

19.Grecu, V., Versiunile româneşti ale erminiilor de pictură bizantină, 1924.

20. Grecu V., Cărţi de pictură bisericească bizantină, 1932.

21.Holban Maria şi alţii,  Călători străini despre Ţările Române, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.

22.Hurmuzaki, E.,  Documente privitoare la istoria românilor, vol. III, Bucureşti, 1900.

23.Hurmuzaki, E,  Fragmente din istoria românilor, III, Bucureşti, 1900.

24.Ionescu, arh. Gh.,   Istoria arhitecturii în România, 3 vol., Bucureşti, 1963, 1965.

25.Iorga Nicolae,  Istoria românilor, VI, Bucureşti, 1939.

26.Iorga Nicolae,  Studii şi documente, vol. IV şi X, Bucureşti, 1904.

27.Iorga Nicolae,  Ce este vechea noastră artă?, conferinţă ţinută la 13 august 1939 şi publicată în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, an. XXXV, 1942.

28.Iorga, Nicolae,  Icoana românească, Bucureşti, 1933.

29.Istoria artelor plastice în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970.

30.Lecca Octav-George,  Familiile boiereşti române, Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti.

31.Lazarev, Victor,         Istoria picturii bizantine, Bucureşti, 1980.

32.Lemny, Ştefan,          sensibilitate şi istorie în secolul al XVIII-lea românesc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1990.

33.Miclea Ion,Florescu Radu,  Hurezi, Bucureşti, 1989.

34.Mazilu Dan Horia,    Voievodul dincolo de sala tronului, Ed. Polirom, Bucureşti, 2003.

35.Moisescu C.,  Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979.

36.Nandriş Grigore,   Umanismul picturii murale post-bizantine din estul Europei, Bucureşti, 1985.

37.Nicolescu Corina,  Icoane vechi româneşti,Bucureşti, 1976, ed. a III-a.

38.Nicolescu Corina,     Case, conace şi palate vechi româneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979.

39.Nicolescu Corina,      Locuinţe domneşti în cuprinsul mănăstirilor în sec. XV-XVIII, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, I, 1954, nr. 3-4.

40.Popa Corina, Georgescu Maria  Particularităţile stilistice şi iconografice ale ansamblului de picturi din biserica domnească din Târgovişte, în „Valahia”, Târgovişte, nr. 12-13, 1980-1981.

41.Popescu Radu,     Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Edit. C. Grecescu, Bucureşti, 1963.

42.Puşcaşu Voica,   Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara Românească şi Moldova până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ed. Vremea, Bucureşti, 2001.

43.Razachevici Constantin, Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova: 1324-1881, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001.

44.Simionescu Dan,Petrescu Victor,  Târgovişte vechi centru tipografic românesc, Târgovişte, 1972.

45.Simionescu-Râmniceanu M., Necesitatea frumuseţii. Caracterele naţionale ale artei româneşti, 1925.

46.Stoicescu Nicolae, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971.

47.Stoicescu Nicolae, Dicţionar istoric al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971.

48.Stoicescu Nicolae,Moisescu C., Târgoviştea şi monumentele sale, Ed. Litera, Bucureşti, 1976.

49.Ştefănescu, I. D., Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti

50.Ştefănescu, I. D., Arta feudală în Ţările Române, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1981.

51.Theodorescu Răzvan,  Urmele unui monument brâncovenesc în Curtea domnească din Târgovişte, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, seria „Arte plastice”, 1964, nr. 1.

52.Urechia V. A., Istoria Românilor, vol. X..

53.Uricariu Axinte,  Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, ediţie de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1994.

54.Veress Andrei,  Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. IX-X, Bucureşti, 1937-1838.

55. Veress Andrei  Călători străini despre ţările române, vol. V, VI, Bucureşti, 1976.

56.Veress Andrei  Istoria Ţării Româneşti, 1290-1690. Letopiseţul   Cantacuzinesc, Edit. C. Grecescu şi Dan Simionescu, Bucureşti, 1960.

57.Verona, Artur,  Pictura. Studiu tehnic, Bucureşti, 1944.

58.Voinescu Teodora, Şcoala de pictură de la Hurezi în „Omagiu lui George Oprescu”, Bucureşti 1961.

59.Voinescu Teodora, Între „ţărănesc” şi „popular” în pictura românească de la sfârşitul evului mediu, în S. C. I. A., 1973.

BIBLIOGRAFIE PENTRU METODOLOGIE RESTAURARE

1.Mora Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor murale Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986

2.Mihail Mihalcu – Conservarea operelor de artă si a  monumentelor istorice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

3.Buhoslav Slanski – Cercetarea si restaurarea tablourilor,Ed. Academiei de Arte Frumoase a U.R.S.S., Moscova, 1962

4.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saanen – Expertiza ştiinţifică a operelor de artă,  vol. I, Ed. Univ.”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998

5.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saanen- Chimia conservării si restaurării cărţilor vechi,  vol. I, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998

6.Mihail Mihalcu – Valori medievale româneşti, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984

7.Mora Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor murale Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986

8.Mihail Mihalcu – Conservarea operelor de artă si a  monumentelor istorice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

9.Buhoslav Slanski – Cercetarea si restaurarea tablourilor,Ed. Academiei de Arte Frumoase a U.R.S.S., Moscova, 1966

10.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saann – Expertiza ştiinţifică a operelor de artă,  vol. I, Ed. Univ.”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998

11.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saanen- Chimia conservării si restaurării cărţilor vechi,  vol. I, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998

12.Mihail Mihalcu – Valori medievale româneşti, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984

BIBLIOGRAFIE PENTRU ETIOPATOGENIE

1.Orban, Nicolae – Pigmenţii organici pentru lacuri  vopsele si cerneluri, Ed. Tehnica, Bucureşti, 1974

2.Kiplik, D. I. – Materialele colorante ale picturii,  E. S. P. L. A., Bucureşti, 1952

3.Slanski, Buhoslav – Tehnica Picturii – Materiale folosite în pictura,  Ed. Acad. De Arte Frumoase a U. R. S. S., Moscova, 1962

4.Sandu Ion, Sandu Irina Crina, Antonia van Saanen- Expertiza ştiinţifică a operelor de artă,Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998

5.Mora Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor murale Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986

6.Mihalcu, Mihail – Valori medievale româneşti,Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984

7.Mihalcu, Mihail – Conservarea obiectelor de arta si a monumentelor istorice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1984

8.Lăzărescu, Liviu – Pictura în ulei, Ed. Sigma Plus, Deva, 1996

9.Diaconescu, Mihail – Dicţionar de artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995.

10.Dicţionar de artă – Forme, tehnici şi stiluri artistice, Ed. Meridiane, Bucureşti 1995.

BIBLIOGRAFIE – TEHNICI ARTISTICE TRADIŢIONALE

1.Cennino Cennini – Tratat de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977.

2.Dancu, Iuliana şi Dancu, Dumitru – Pictura ţărănească pe sticlă,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975.

3.Dicţionar de artă – Forme, tehnici şi stiluri artistice,Ed. Meridiane, Bucureşti 1995.

4.Dionisie din Furna – Erminia picturii bizantine, Ed. Sofia, Bucureşti, 2000.

5.Efremov, Alexandru – Icoane româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 2002.

6.Grozdea, Mircea– Arta monumentală contemporană, Ed. meridiane, Bucureşti, 1986.

7.Havel, Marc – Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980.

8.Kiplik, D. I. – Materialele colorante ale picturii, E. S. P. L. A., Bucureşti, 1952.

9.Kiplik, D. I. – Tehnica picturii vechilor maeştri, E. S. P. L. A., Bucureşti, 1952.

10.Lăzărescu, Liviu – Pictura în ulei, Ed. Sigma Plus, Deva, 1996.

11.Leonardo da Vinci – Tratat despre pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971.

12.Mihalcu, Mihail – Faţa nevăzută a formei si a culorii, Ed. Tehnica, Bucureşti, 1996.

13.Mihalcu, Mihail – Valori medievale româneşti, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984.

14.Mora, Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor murale, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986- Introducere, pag. 27-42;- Marile etape ale tehnicilor de pictură murală, pag. 91-170.

15.Panseron, Rene – Opera picturală, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982.

16.Săndulescu – Verna, C. – Materialele şi tehnica picturii, Ed. Marineasa, Timişoara, 2000.

17.Slanski, Buhoslav – Tehnica picturii – Materiale folosite în pictura, Ed. Acad. De Arte Frumoase a U. R. S. S., Moscova, 1962.

18.Ştefănescu, I. D. – Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973.

19.Thomson, Daniel V. jr. – Practica picturii în tempera, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004

20.Vitruvius Marcus Pollio – Despre arhitectură, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964. 

BIBLIOGRAFIE PENTRU TEOLOGIA ICOANEI

1.Sf. Ioan Damaschin – Cele trei tratate contra iconoclaştilor , Ed. Institutului Biblic,  Bucureşti, 1998

2.Sf. Ioan Damaschin – Cultul sfintelor icoane,Ed. I.B.M.B., Bucureşti, 1937

3.Sf. Ioan Damaschin – Dogmatica,Ed. Instit. Biblic. si de Misiune al B. O. R., Bucureşti, 1943

4.Biblia – Ed. Instit. Biblic si de Misiune al B. O. R., Bucureşti, 1989

5.Iustina Andreescu – Catacombele Ortodoxiei,Bucureşti, Nr. 10-11, Ianuarie-februarie, 2000

6.Iosif Mocanu – Catacombele Ortodoxiei,Bucureşti, Nr. 5, august, 1999

7.Costin Tudor – Catacombele Ortodoxiei,Bucureşti, Nr. 10-11, Ianuarie-februarie, 2000

8.Mihail Diaconescu – Prelegeri de estetica Ortodoxiei Ed. Portofranco, Bucureşti, 1993

9.Pr. Serghei Bulgakov – Icoana şi cinstirea sfintelor icoane,Colecţia Eikona, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000

10.Leonid Uspensky – Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994

11.Paul Evdochimov – Arta icoanei – o teologie a frumuseţii,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992

12.Michel Quenot – Icoana – fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993

BIBLIOGRAFIE  PENTRU CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ

1.Brandi, Cesare –Teoria restaurării,  Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996.

2.Comisia Naţională a Monumentelor Istorice – Revista Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii, Bucureşti.

3.Comisia Naţională a Monumentelor Istorice – Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice Ministerul Culturii, Bucureşti.

4.Curinschi, Gheorghe – Restaurarea monumentelor, Editura tehnică, Bucureşti, 1968.

5.Choay, Francoise – Alegoria patrimoniului, Editura SIMETRIA, Bucureşti, 1998.

6.Feilden, Bernard M. – Introduction to Conservation, International Centre for the Preservation and Rrestoration of Cultural Property, Roma, Aprilie, 1979.

7.Istudor, Ioan – Noţiuni de chimia picturii DAIM PUBLISHING HOUSE, 2006.

8.Mihalcu, Mihail – Conservarea operelor de artă si a  monumentelor istorice,  Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

9.Mihalcu, Mihail – Valori medievale româneşti,Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984.

10.Mora Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor murale,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986.

11.Muzeul de Artă al României – Frescele de la Catedrala Argeşului – O nouă concepţie de restaurare, Bucureşti, 1998.

12.Muzeul de Artă al R.S.R. – Restaurarea ştiinţă şi artă,Bucureşti, 1976.

13.Nicolaus, Knut – The Rrestoration of Paintings, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1999.

14.Oprea, Florea – Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural,Editura MAIKO, Bucureşti, 2006.

15.Opriş, Ioan – Monumentele istorice din România,Editura Vremea, Bucureşti, 2001.

16.Reiderer, Josef – Restoration & Preservation,Goethe-Institut.

17.Riegl, Alois – Cultul modern al monumentelor,INPRESS, Bucureşti, 1999.

18.Sandu Ion, Sandu Irina Crina Anca, Antonia van Saanen – Expertiza ştiinţifică a operelor de artă,Vol. I, Ed. Univ.”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.

19.Sandu Ion, Sandu Irina Crina Anca, Antonia van Saanen – Chimia conservării si restaurării cărţilor vechi,  vol. I, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.

20.Slanski, Buhoslav – Cercetarea si restaurarea tablourilor,Ed. Academiei de Arte Frumoase a U.R.S.S., Moscova, 1966.

BIBLIOGRAFIE – PIGMENTI

1.Nicolae Orban – Pigmenţii organici pentru lacuri, vopsele şi cerneluri, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974

2.I. Kiplik – Materialele colorante ale picturii,E. S. P. L. A., Bucureşti, 1952

3.Buhoslav Slanski – Tehnica picturii – Materiale folosite în pictură,Ed. Acad. de Arte Frumoase a  U. R. S. S., Moscova, 1962

4.Ion Sandu, Irina Crina Sandu, Antonia van Saanen- Expertiza ştiintifică a operelor de artă, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998

5.Paolo şi Laura Mora – Conservarea picturilor murale Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986

6.Liviu Lăzărescu – Pictura în ulei,  Ed. Sigma Plus, Deva, 1996

SURSE BIBLICE

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1982.

Septuaginta, vol 1, 2, Ed. Polirom, Iași, 2004.

Septuaginta, vol 3, Ed. Polirom, Iași, 2005.

Septuaginta, vol 4/I, Ed. Polirom, Iași, 2006.

Septuaginta, vol 4/II, Ed. Polirom, Iași, 2007.

Biblia Hebraica Stuttgartensia BHS (Hebrew Bible, Masoretic Text or Hebrew Old Testament), editată de K. Elliger și W. Rudoph de la Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1966, 1977, 1983, 1990. în BibleWorks(tm) for Windows(tm) Copyright (c) 1992-1999 BibleWorks, L.L.C. BibleWorks a fost programat de Michael S. Bushell și Michael D. Tan.

The Greek New Testament (GNT), editat de Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M.Metzger, și Allen Wikgren, în cooperare cu Institute for New Testament Textual Research, Münster/ Westphalia, Fourth Edition Copyright (c) 1966, 1968, 1975 aparţine United Bible Societies (UBS) și1993, 1994 aparţine Deutsche Bibelgesellschaft, în BibleWorks (tm) for Windows ™ Copyright (c)1992-1999 BibleWorks, L. L. C. BibleWorks a fost programat de Michael S. Bushell și Michael D. Tan.

SURSE LITURGICE

Liturghier, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 2000.

Molitfelnic, ediţia a cincea, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 2002.

Triodul, ediţia a VIII-a, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1986.

Ceaslov, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1973, 1993.

Octoih Mare, care cuprinde cântările Învierii pentru toate zilele săptămânii pe cele opt glasuri bisericești,ediţia a șasea, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1975.

Penticostar, adică sfintele slujbe de la Duminica Paștilor până la Duminica tuturor sfinţilor, Ed. InstitutuluiBiblic și de Misiune al BOR, București, 1999.

Mineiul Lunei Septemvrie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1929.

Mineiul Lunei Octomvrie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1929.

Mineiul Lunei Noemvrie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1927.

Mineiul Lunei Decemvrie, ediţia a III-a, Tipografia Sfintei Mânăstiri Cernica, București, 1927.

Mineiul Lunii lui Ianuarie, ediţia a IV-a, Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București,1954.

Mineiul Lunei Fevruarie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1929.

Mineiul Lunei lui Martie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1930.

Mineiul Lunei Aprilie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1929.

Mineiul Lunii Mai, ediţia a IV-a, Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1972.

Mineiul Lunei Iunie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1927.

Mineiul Lunei Iulie, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1928.

Mineiul Lunei August, ediţia a III-a, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1929.

SURSE APOCRIFE

Protoevanghelia lui Iacov, în Evangheliile apocrife, Traducere, studiu introductiv, note și prezentări de Cristian Bădiliţă, Ed. Polirom, Iași, 1999, p. 35-59.

Evanghelia lui Nicodim, în Evangheliile apocrife, p. 183-218.

Adormirea stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și-n veci fecioară Maria, scrisă de Ioan, arhiepiscop alThesalonicului, în Evangheliile apocrife, p. 249-264.

SURSE ANTICE

Diogenes Laertios, Despre vieţile și doctrinele filosofilor, Ed. Polirom, Iași, 1997.

Platon, Timaios, în Opere, vol. VII, Ed. Știinţifică, București, 1993.

Platon, Banchetul, Editura de Vest, Timișoara, 1992.

Platon, Republica, Opere, vol. V, Ed. Știinţifică și Enciclopedică, 1986.

Plotin, Despre daimonul care ne are în pază, în Opere I, Ed. Humanitas, București, 2003.

SURSE PATRISTICE

*** Actele Martirice, studiu introductiv, traducere și note de Preot Prof.Dr. Ioan Rămureanu, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1997.

Ambrozie, Sfântul, Despre Duhul Sfânt, traducere, studiu introductiv și note de Pr.Dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1997.

Idem, Tâlcuiri la Sfânta Scriptură, în Scrieri,Partea întâi, în P.S.B., vol 52, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 2007.

Idem, Imnuri, traducere și introducere de Lector Dr. Dan Negrescu în Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua, în PSB (Părinţi și Scriitori Bisericești) vol.53, Ed. Institului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1994.

Idem, Scrisori, traducere și note de Prof David Popescu în Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua, în PSB vol.53, Ed. Institului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1994.

Idem, Despre Sfintele Taine, traducere, introducere și note de Preot Prof. Dr. Ene Braniște, în Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua, în PSB vol.53, Ed. Institului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1994.

Antonie cel Mare, Sfântul, Învăţături despre viaţa morală a oamenilor și despre buna purtare, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol.I, Ed. Humanitas, București, 1999;

Calist și Ignatie, Metoda sau cele 100 de capete, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. VIII, Ed. Humanitas, București, 2002.

Chiril al Alexandriei, Sfântul, Glafire la Cărţile lui Moise, în Scrieri partea a doua, traducere din grecește, introducere și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1992.

Cosmas Indicopleustès, Topographie Chrétienne, Tome I (Livres I-IV), în Sources Chrétiennes Nr. 141, Les Éditions du Cerf, Paris, 1968; Tome II, SC, Nr. 159; Tome III, în SC, Nr. 197.

Clement Alexandrinul Pedagogul, în Scrieri Partea întâia, în PSB vol 4 traducere, introducere, indeci și note, pr. D. Fecioru, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1982.

Dionisie Areopagitul, Sfântul, Despre Ierarhia Cerească, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Opere complete, Ed. Paideia, București, 1996.

Ecdicul, Ilie, Culegere din sentinţele înţelepţilor, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru

Stăniloae, în Filocalia, vol. IV, Ed. Humanitas, București, 2000.

Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin, în PSB, nr. 14, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1991.

Grigorie Palama, Sfântul, Despre Cunoștinţa naturală, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. VII, Ed. Humanitas, București, 1999.

Grigorie Sinaitul, Sfântul, Capete după acrostih, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. VII, Ed. Humanitas, București, 1999.

Grégoire le Grand, Homélies sur Ézéchiel, Tome II (Livre II), în Sources Chrétiennes Nr. 360, Édition du Cerf, Paris, 1990.

Ioan Casian, Sfântul, Convorbiri duhovnicești, în Scrieri alese, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1990.

Ioan Damaschinul, Sfântul, Cele trei tratate împotriva iconoclaștilor, traducere din limba greacă de Pr.Prof. Dumitru Fecioru, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1998.

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Matei, traducere indici și note pr. Dumitru Fecioru în PSB vol. 23, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1994.

Idem, Problemele vieţii, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2007.

Idem, Omilii la Facere (II), în Scrieri partea a doua, în PSB, vol. 22, traducere, introducere, indici și note de Pr. D. Fecioru, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1989.

Ioan Scărarul, Sfântul, Scara dumnezeiescului urcuș, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. IX, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1980.

Isihie Sinaitul, Cuvânt despre trezvie și virtute, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol.IV, Ed. Humanitas, București, 2000;

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Ambigua, traducere, introducere și note Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 2006.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Răspunsuri către Talasie, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. II, Ed. Harisma, București, 1994.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Răspunsuri către Talasie, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. III, Ed. Humanitas, București, 2000.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Mystagogia, cosmosul și sufletul, chipuri ale bisericii, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București,2000.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Scolii la Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia Cerească, în Opere complete, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, București,1996.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Capete teologice (gnostice), traducere, introducere și note de Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, în Filocalia românească, vol. II, Ed. Humanitas, București, 1999.

Neagoe Basarab, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Ed. Litera Internaţional Bucureștiși Ed. Litera Chișinău, 2001.

Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului, Sfântul, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos și urmașii săi, vol. I, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuţilor, 2002.

Simeon Noul Teolog, Sfântul, Cuvântări morale, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. VI, Ed. Humanitas, București, 1997.

*** Scrierile Părinţilor Apostolici, traducere, note și indici de Preot Dr. Dumitru Fecioru, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1995.

Talasie Libianul, Despre dragoste, înfrânare și petrecerea cea după minte, traducere din grecește, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. IV, Ed. Humanitas, București, 2000.

Andrei, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Sfântul, Tâlcuire la Apocalipsa, împodobită cu felurite însemnări din mai mulţi Sfinţi Părinţi, Îndreptarea tălmăcirii și notele ediţiei: Florin Stuparu, Ed. Sophia și Ed. Cartea Ortodoxă, București, 2007.

Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, traducere E. Braniște, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1997.

Teofil al Antiohiei, Trei Cărţi către Autolic, în Apologeţi de limbă greacă, Traducere, Introducere și note de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1980, p. 267-350.

Metodiu de Olimp, Banchetul sau Despre castitate, în Sfântul Grigorie Taumaturgul și Metodiu de Olimp, Scrieri, studiu introductiv, traducere, note și indici, de preot profesor Constantin Corniţescu, în PSB, vol. 10, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1984, p.46-120.

Ioan Damaschinul, Sfântul, Varlaam și Ioasaf, cu un cuvânt înainte de academician Virgil Cândea, Ed. România Creștină, București, 1999.

SURSE AGHIOGRAFICE

Proloagele, vol. I, septembrie-februarie, diortosite și îmbogăţite de Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Ed. Bunavestire, Bacău, 1995.

Proloagele, vol. II, martie-august, diortosite și îmbogăţite de Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991.

Sinaxar Ortodox general și Dicţionar aghiografic, Îngrijit de Arhim. Ioanichie Bălan, Editura Episcopiei Romanului, 1998.

ERMINII

Dionisie din Furna, Carte de pictură, Cuvânt înainte de Vasile Drăguţ, Studiu introductiv și antologiede ilustraţii Victor Ieronim Stoichiţă, Ed. Meridiane, București, 1979.

Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ediţia reproduce textul îndreptat, completat și cu indice de C. Săndulescu-Verna, editat de Mitropolia Banatului în 1979, Ed. Sophia, București, 2000.

Grecu, Vasile, Cărţi de pictură bisericească bizantină, Introducere și ediţie critică a versiunilor românești atât după redacţiunea lui Dionisie din Furna tradusă în 1805 de Arhimandritul Macarie cât și după alte redacţiuni mai vechi traduceri anonime, Tiparul Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1936.

SURSE ISTORICE

*** Călători străini prin Ţările Române, vol. I, Ed. Știinţifică, București, 1972.

*** Marii cronicari ai Moldovei, Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, Ion Neculce, Ediţie, studiu introductiv, glosare, repere istorico-literare de Gabriel Ștrempel, Editura Academiei Române și Ed. Univers enciclopedic, București, 2003.

*** Ștefan cel Mare și Sfânt, 1504-2004 – Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, Ed. Mușatinii, 2004.

*** Ștefan cel Mare și Sfânt, 1504-2004 – Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, Ed. Mușatinii, 2004.

*** Din tezaurul documentar Sucevean – Catalog de documente 1939-1849, București, 1983.

Caproșu, I. și Chiaburu, E., Însemnări de pe Manuscrise și Cărţi vechi din Ţara Moldovei, vol. I (1429-1750), Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008;

Cojocaru, Monah Alexie, Inventarul de odoare și obiecte ale Mănăstirii Putna (1796), în Analele Putnei,1-2, p. 5-99, Sfânta Mănăstire Putna, 2006;

Constantin VII Porphyrogénète, Le Livre des Cérémonies, Tome I, Livre I, Société d´Édition Les Belles Lettres, Paris,1935.

Costin Nicolae, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, în Marii Cronicari ai Moldovei, 423-808.

Iorga, N., Inscripţii din bisericile României, vol. I, București, 1905.

Mango, Cyril, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Sources and Documents, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1972.

Mitric, Conf. Dr. Olimpia, Catalogul Manuscriselor Slavo-Române din biblioteca Mănăstirii Suceviţa,

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere și Știinţe, Catedra de istorie, Suceava, 1999.

Panaitescu, P. P., Manuscrise slave din biblioteca Academiei R P R, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959.

Panaitescu, P.P., Catalogul manuscriselor slavo-române și slave din Biblioteca Academiei Române, vol. II, Editura Academiei Române, București, 2003.

Ureche Grigore, Létopiseţul Ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat Ţara și de cursul anilor și de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoș Vodă până la Aron Vodă, în Marii Cronicari ai Moldovei, p. 5-172.

DICŢIONARE ŞI ENCICLOPEDII

*** Dicţionar biblic, vol. 1, A-H, Ed. Stephanus, București, 1995; vol. 2, I-O, 1996; vol. 3, P-Z, 1998.

*** Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei Republicii Socialite România, București,1975;

*** The Dictionary of Art, vol.9, Editor Jane Turner, Macmillan Publishers Limited, Londra and Grove’s Dictionaries Inc, New York, 1996.

*** The Oxford Dictionary of Byzantium, Prepared at Dumbarton Oaks, New York, Oxford, Oxford University Press, 1991.

*** Dicţionar de imagini și simboluri biblice, Editori generali Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman III, Ed. Casa Cărţii, Oradea, 2011.

*** Dicţionar de artă, Ed. Meridiane, București, vol. I, 1995; vol. II, 1998.

*** Kalendarium dziejów Polski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I-III, Ed. Artemis, București, 1994, 1995.

Drăguţ, Vasile, Dicţionar enciclopedic de .artă medievală românească, Ed. Vremea, București, 2000.

Peters, Francis E., Termenii filozofiei grecești, Ed. Humanitas, București, 1993.

Rus, Remus, Dicţionar enciclopedic de literatură creștină din primul mileniu, Ed. Lidia, București, 2003.

Tradigo, Alfredo, Icone e Santi d`Oriente, în seria Dizionari dell`Arte, Electa, Milano, 2004.

Vauchez, André, Encyclopedia of the Middle Ages A-J, Cambridge, 2000.

SINTEZE, MANUALE ŞI ANTOLOGII

*** Istoria Artelor Plastice în România, vol.I, Ed. Meridiane, București, 1968.

Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu, Pr. Prof. Gheorghe Neda, Liturgica Teoretică

manual pentru seminariile teologice, ediţia a doua, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1984.

Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Generală, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București,1998 ;

Braniște, Preot Prof. Dr., Liturgica specială, pentru facultăţile de teologie, Ed. Nemira, București, 2002.

Cartojan, Cărţile populare în literatura românească, Epoca influenţei sud-slave, Ed. Enciclopedică Română, București, 1974.

Chiţescu, Prof. N., Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr.Prof.I. Petreuţă, Teologia Dogmatică și Simbolică, manual pentru facultăţile de teologie, vol. I, Cluj-Napoca, 2004; și vol. II, 2005.

Coman, Pr. Prof. Dr. Ioan G., Patrologie, Sfânta Mănăstire Dervent, 2000.

Delvoye Charles, Arta bizantină, vol I și II, Ed. Meridiane, București, 1976

Diehl, Charles, Manuel d’art byzantin, tome premier, Paris, Librairie Auguste Picard, 1925.

Diehl, Charles, Manuel d’art byzantine, tome second, Paris, Librairie Auguste Picard, 1926.

Ică jr., Diac. Ioan I., Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a secolului XIV:

Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceii – studii și texte, Ed. Deisis, Sibiu, 2008.

Ică jr., diacon Ioan I., Canonul ortodoxiei I – Canonul apostolic al primelor secole, Ed. Deisis/Stavropoleos,

Sibiu, 2008.

Ică jr., diacon Ioan I., de la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice,bstudii și texte, Ed. Deisis, Sibiu, 2011.

Ionescu, Arhitect Grigore, Istoria arhitecturii românești din cele mai vechi timpuri până la 1900, Tiparul Cartea Românească, București, 1937.

Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României, de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982.

Ionescu, Grigore, Istoria arhitecturii în România, vol. I, De la orânduirea comunei primitive până la sfârșitul veacului al XVI-lea, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963.

Lazarev, Viktor, Istoria artei bizantine, Vol I, II și III, Ed. Meridiane, București, 1980.

Oprescu, G, Manual de istoria artei evului mediu, Ed. Meridiane, 1985.

Idem, Manual de Istoria Artei, vol. I, Evul mediu și Renașterea, Ed. Universul, București, 1946.

Oţetea, coord. Acad. Prof. Andrei, Istoria lumii în date, Ed. Enciclopedică Română, București, 1969.

Popescu, Prof. Dr. Emilian, Curs de istoria și cultura Bizanţului, vol. I 324-867, București, 1995.

Popescu, Prof. Dr. Emilian, Curs de Bizantinologie, anul II, Facultatea de Teologie Ortodoxă, București, 1997.

Petcu, Liviu, Herea, Gabriel, Lumina din inimi – Spiritualitate isihastă în traducerea și tâlcuirea Părintelui Stăniloae, Ed. Trinitas, Iași, 2003.

Rămureanu, Pr. Prof. Ioan, Pr. Prof. Șesan Milan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală pentru Institutele teologice, vol. II (1054-1982), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1993.

Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Ioan, Istoria Bisericească Universală, Manual pentru seminariile teologice, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1992.

Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1996.

Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1997.

Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1997.

Stone, Daniel, The Polish-Lithuanian State, 1386-1795, University of Washington Press, Seattle andLondon, 2001.

Sugar, Peter F., Southestern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804, University of Washington Press, Seattle and London, 1996.

Todoran, Isidor și Zăgrean, Ioan, Teologia Dogmatică, manual pentru seminariile teologice, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1991.

Vasiliev, A. A., Istoria Imperiului Bizantin, Ed. Polirom, 2010.

LUCRĂRI DE SPECIALITATE

*** Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare la Movilești, Catalog de expoziţie, Muzeul Naţional de Artă al României, Secţia de artă medievală românească, august-octombrie, 1999.

*** Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare la Movilești, Ed. Muzeul de artă al României, 1999.

*** Arta Istoriei. Istoria Artei. Academicianului Răzvan Theodorescu la 65 de ani, București, Ed. Enciclopedică, 2004.

*** Artă românească. Artă europeană. Centenar Virgil Vătășianu, Coordonatori Prof.univ.dr. Marius Porumb și Conf.univ.dr. Aurel Chiriac, Editura Muzeului Ţării Crișurilor, Oradea, 2002.

*** Cathedral of Saint Sophia in Kyiv, Mystetstvo, Kyiv, 2001.

*** Comuniune și contemplaţie. Despre creștinismul patristic și bizantin, Ed. Zetabooks, București, 2011.

*** Cultura moldovenească în timpul lui Ștefan cel Mare, Ed. Academiei Republicii Populare Române, București, 1964.

*** Early Russian Icon 11th-16th c. “Artist of Russia” Publishers, St. Petersburg, 1993.

*** Giotto, The Scrovegni chapel, Storti Editioni, Venezia, 2004.

*** Hristos în Moldova, Vol.I: Antologie de documente și studii privind Mitropolia Moldovei, 1401-2001,Ed. Trinitas, Iași, 2001.

*** Icoane Stroganov 16-17, Moscova, 2003.

*** Închinare lui Petre Ș. Năsturel la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu și Gheorghe Lazăr, Brăila, 2003.

*** Les cultes des saints souverains et des saints guerriers et l’idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale, Actes du colloque international 17 janvier 2004, New Europe College, Bucarest, Volume coordonné par Ivan Biliarky et Radu G. Păun.

*** Mănăstirea Voroneţ – Istorie, Cultură, Spiritualitate, coordonator Adrian Eșanu și Valentina Eșanu, Ed. Pontos, Chișinău, 2010.

*** Monumentul, Lucrările celei de a VI-a ediţii a Simpozionului naţional Monumentul – tradiţie și viitor,

Iași, 2004, Ed. Trinitas, Iași, 2005.

*** Movileștii, Istorie și spiritualitate românească, vol. III, Artă și restaurare, Sf. Mănăstire Suceviţa, 2007.

*** Movileștii, Istorie și spiritualitate românească, vol.I, Casa noastră movileană, Sfânta Mănăstire Suceviţa,2006.

*** Movileștii, Istorie și spiritualitate românească, vol.II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia, Epoca, Sf. Mănăstire Suceviţa, 2006.

*** Omagiu lui George Oprescu – cu prilejul împlinirii a 80 de ani, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1961.

*** Politics and Culture in Southeastern Europe, coordonatori Răzvan Theodorescu și Leland Conley Barrow, Bucharest, 2001.

*** Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă din timpul lui Ștefan cel Mare, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1958.

*** Ritual and Art, Byzantine Essays for Christopher Walter, Edited by Pamela Armstrong, The Pindar Press, London, 2006.

*** Sfânta Mănăstire Voroneţ 520 de ani 25 mai-14 septembrie 2008, Ed. Mușatinii, Suceava, 2009.

*** Studia Historica et Theologica, Omagiu profesorului Emilian Popescu, Ed. Trinitas, Iași, 2003.

*** Sub zodia Vătășianu – Studii de Istoria Artei, coordonatori Prof. univ. dr. Marius Porumb și Conf. univ. dr. Aurel Chiriac, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002.

*** The Restoration of the Probota Monatery, UNESCO, Paris/Helsinki, 2001.

*** The Russian Icon, Art Publishers, St. Petersburg, 2006.

*** Venice, Storti Edizioni, Venezia, 1993-99.

Agkrosina, E., To kallos tis Morfis, Ekdoseis Domos, Atena, 1995.

Agouridis, Savvas, Comentariu la Apocalipsa Sfântului Ioan, Ed. Bizantină, București, 2004.

Andaloro, Maria, Da Villa Urbani, Maria, Florent-Goudouneix, Ivette Renato Polacco, Ettore Vio, The Patriarchal Basilica in Venice. San Marco. The Mosaics. The Inscriptions. The Pala D’Oro, Rizzoli, New York, Fabbri, Milan, 1991.

Augenti, Andrea, Rome Art and Archaeology, Ed. Scala, Firenze, 2004.

Babić, Gordana, Les fresques de Sušica ea Macédoine Et l’iconographie originale de leurs images de la vie de la Vierge, în Cahiers archéologique, XII, 1962, p. 303-340.

Babić, Gordana, Les chapelles annexes des églises byzantine. Fonction liturgique et programmes iconographiques, recenzie în Revue des études byzantines, Nr. 29, 1971, p. 339-340.

Baggley, John, Porţi spre veșnicie, Icoanele și semnificaţia lor duhovnicească, Ed. Sophia, București, 2004;

Bakalova, Elka, The image of the Ideal Ruler in Medieval Bulgarian Literature and Art, în Les cultes des saints souverains et des saints guerriers…, p. 34-80.

Bakirtizis, Ch., Aghios Nikolaos Orphanos The Wall Painting, Akritas Publications, 2003.

Balș, Arh. Ștefan Restaurarea Bisericii din Războieni, Jud. Neamţ, în RMM, MIA, Nr. 2, 1975, Anul XLIV, p. 65-71.

Balș, G., Bisericile lui Ștefan cel Mare, în BCMI, an XVIII, 1925, fasc. 43-46, București, 1926.

Idem, Bisericile moldovenești din veacul al XVI-lea, BCMI, 1928.

Idem, Maica Domnului Îndurătoarea, O contribuţie la studiul Maicii Domnului de tip Eleusa în frescile bisericilor moldovenești din prima jumătate a veacului al XVI-lea, Ed. Cartea românească, București, 1930.

Idem, Bisericile și mănăstirile moldovenești din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea, Fundaţiunea Regelui Ferdinand I, București,1933.

Barbu, Daniel, Pictura murală din Ţara Românească în secolul al XIV-lea, Ed. Meridiane, București, 1986.

Bartos, M.J., Structuri compoziţionale, Ed. Artes, Iași, 2005.

Idem, Compoziţia în pictură, Ed. Polirom, Iași, 2009.

Batariuc, Paraschiva-Victoria, Imagini ale cetăţii Sucevei în pictura murală din Moldova, în Sub zodia Vătășianu…, p. 60-65.

Baudry, Gérard-Henry, Les symboles du christianisme ancien, Ier-VIIe siecle, Éditions de Cerf, Milan, 2009.

Băbuș, Pr. Dr. Emanoil, Bizanţul între Occidentul creștin și Orientul islamic (secolele VII-XV), Ed. Sophia, București, 2005.

Bădiliţă, Cristian, Manual de anticristologie, studii, dosar biblic, traduceri și comentarii, Ed. Polirom, Iași, 2002.

Idem, Metamorfoze ale Anticristului la Părinţii Bisericii, traducere de Teodora Ioniţă, Ed. Polirom, Iași,2006.

Bătrîna, Lia și Bătrîna, Adrian, Contribuţia cercetării arheologice la cunoașterea arhitecturii eclesiastice din Moldova secolelor XIV – XV, în Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, Ed. Academiei Române, Tomul 45, aprilie-iunie, 1994.

Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art , published by penguin books, Baltimore, 1970.

Bedros, Vlad, Rolul ideologiei politice în apariţia și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV-lea și al XVI-lea, în R.M.I., An LXXII, Nr.1, 2001-2003.

Bejan, Petru, Istoria semnului în patristică și scolastică, Ed. Fundaţiei „Axis”, Iași, 1999.

Bellinati, Claudio, Padua Baptistery of the Cathedral, Frescoes by Giusto de’ Menabuoi, Padova, March, 1994.

Benga, Pr. Daniel, FILIOQUE. Etapele și stadiul dezbaterii ecumenice la 1200 de ani de la Sinodul de la Aachen (809), în ST, Seria a III-a, Anul V, Nr. 3, 2009, București, p. 259-268.

Biliarsky, Ivan, The cult of Saint Petka and the Constantinopolitan Marial Cult, în Les cultes des saints souverains et des saints guerriers…, p.81-104.

Bizău, P. Ioan, Patru exerciţii de iconologie, în TABOR, anul IV, nr. 2, mai 2010, p. 5-15.

Blaga, Lucian, Geneza metaforei și sensul culturii, în Trilogia culturii vol.III, Ed. Humanitas, București, 1994.

Boghiu, Arh. Sofian, Chipul Mântuitorului în iconografie, Ed. Bizantină, București, 2001.

Boldura, Oliviu, Pictura murală din Nordul Moldovei modificări estetice și restaurare, Ed. Accent Print, Suceava, 2007.

Idem, Cercetări stratigrafice și tehnologice privind pictura de la Biserica Mănăstirii Voroneţ, în RMI, Nr. LXXVI, INMI, București, 2007, p. 21-31.

Boldura, Oliviu și Dină, Anca, Dania movileștilor de la biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, în Movileștii…, vol. III, p. 189-203.

Boldura, Oliviu, Evoluţia în timp a ansamblului mural de la Suceviţa. Aspecte tehnologice și modificări estetice, în Movileștii…, vol. III, p. 151-158.

Idem, Intervenţii de conservare – restaurare a picturii murale exterioare de la Biserica Mănăstirii Suceviţa, în Movileștii…, vol. III, p. 159-164.

Idem, Intervenţia de conservare-restaurare, o etapă pentru conservarea în timp a picturilor murale de la Biserica Mănăstirii Voroneţ, în Sfânta Mănăstire Voroneţ…, p. 199-214.

Bon, Antoine, Byzantium, Nagel Publishers, Geneva, 1972.

Bratiloveanu, Gh. și Blaj, Pavel, Biserica Sfântul Ilie Suceava, Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1988.

Bratu, Bogdan, Icoana Împărăţiei – pictura exterioară a bisericilor Moldovei, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2010.

Brătulescu, Victor, Pictura Suceviţei și datarea ei, în Movileștii…, vol.I, p. 219-242.

Idem, Portretul Logofătului Ioan Movilă (monahul Ioanichie) în Tabloul Votiv de la Suceviţa, în Movileștii…, vol. I, p. 243-266.

Breck, John, The Power of the Word In the Worshiping Church, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1986.

Bréhier, Louis, L’art chrétien – son développement iconographique des origines a nos jours. Ouvrages illustré de deux cent trente-trois gravures, Paris Librairie Renouard, 1918.

Idem, L’art Byzantin, ouvrage illustré de 106 gravures, Henri Laurens, Éditeur, Paris, 1924.

Brezeanu, Stelian, A Byzantine Model for Political and State Structure in Southeastern Europe betwen the Thirteenth and Fifteenth Centuries, în Politics and Culture in Southeastern Europe, coordonatori Răzvan

Theodorescu și Leland Conley Barrow, Bucharest, 2001, p. 65-95. Bryzek, Anna Różycka, Program ikonograficzny malowideł cerkwi w Posadzie Rybotyckiej, în Symbolae Historiae Artium , Warszawa, 1986, p. 349-365.

Eadem, Cykl maryjny we freskach „graeco opere” fundacji Władysława Jagełły w katedrze sandomierskij, în Modus. Prace z historii sztuki VII, Kraków, 2006, p. 33-52

Bunge, Gabriel, Icoana Sfintei Treimi a cuviosului Andrei Rubliov, cuvânt înainte și traducere de Ioan I Ică jr., Deisis, Sibiu, 2006.

Bussagli, Marco, Să înţelegem arhitectura, traducere de Gabriela Sauciuc, Enciclopedia Rao, București,2005.

Idem, Rome, art and arhaeology, Tandem Verlang GmbH, Cambridge, 2007.

Bustacchini, Gianfranco, Ravenna, Capital of mosaic, Salbaroli publications, Ravenna.

Cantacuzino, Gh. I., Cercetările arheologice la biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni, în RMM.MIA,1975, nr. 2, p. 63-64.

Caproșu, Ioan, Vechea catedrală mitropolitană din Suceava – Biserica Sfântul Ioan cel Nou, Mitropolia Moldovei și Sucevei, Iași, 1980.

Cavarnos, Constantine, Ghid de iconografie bizantină, Ed. Sophia, București, 2005.

Chifăr, Nicolae, Iconologia patristică a secolului al VIII-lea reflectată în dezbaterile și definiţia dogmatică a Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea, în Studii istorice, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”,Sibiu, 2005.

Idem, Istoria Creștinismului, vol.II, Ed. Trinitas, Iași, 2000.

Chiriac, Ioan, Proiect de conservare-restaurare a picturilor murale interioare. Biserica „Sfânta Cruce”. Comuna Pătrăuţi. Judeţul Suceava, 2004.

Cincheza-Buculei, E., Menologul de la Dobrovăţ (1529), în SCIA, AP, T. 39 (1992), p. 7-31.

Eadem, Câteva particularităţi ale menologului de la Suceviţa, în Movileștii…,vol. III, p. 21-28.

Eadem, Programul iconografic al gropniţelor moldovenești (sec. XVI), în Artă românească…, p. 85-93.

Ciobanu, Constantin I., Stihia profeticului, Ed. Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, 2007.

Idem, Tradiţia pseudo-inscripţiilor din pictura murală moldavă în contextul artei bizantine și post-bizantine,supliment în Stihia profeticului, Chișinău, 2007, p. 313-335.

Idem, Câteva precizări referitoare la componenta epigrafică a iconografiei imnului „Unule Născut, Fiule și

Cuvântul lui Dumnezeu” de la Mănăstirea Suceviţa. Sursele și specificul inscripţiilor, în RMI, Nr. LXXVII,NMI, București, 2008, p. 88-99.

Idem, Les „Prophéties” des sages de l’antiquité de l’église saint Georges du Monastere Saint Jean-le-nouveau de Suceava, în RRHA, BA, Tome XLV, 2008, p. 53-66.

Idem, Programul iconografic al bisericii „Sf. Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ, în Mănăstirea Voroneţ…, p.93-107.

Idem, Profeţiile filosofilor antici în pictura murală a Mănăstirii Suceviţa, în Movileștii…, vol. III, p. 65-75.

Ciurea, D. Despre Ieremia Movilă și situaţia politică a Moldovei la sfârșitul sec. XVI și începutul sec. XVII, în Movileștii…, vol.I, p. 101-114.

Ciurea, Pr.Prof.Dr. Al.I., Șirul mitropoliţilor Bisericii Ortodoxe din Moldova. Elemente esenţiale biograficeși bibliografice, în Credinţă și Cultură în Moldova II, Ed. Trinitas, Iași, 1995, p. 53-94.

Comarnescu, Petru, Îndreptar artistic al monumentelor din nordul Moldovei (Arhitectura și fresca în sec.XV-XVI), Casa regională a Creaţiei Populare Suceava, 1961.

Comarnescu, Petru, Voroneţ, Ed. Meridiane, București, 1967.

Corbu, Ierom.Dr.Agapie, Sfânta Scriptură și tâlcuirea ei în opera Sfântului Grigorie de Nyssa, Ed. Teofania,Sibiu, 2002.

Costea, Constanţa, Nartexul Dobrovăţului, „dosar arheologic”, în RMI, Nr. 1, An LX, București, 1991,10-22.

Eadem, Ilustraţia manuscriselor slavone în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici. Psaltirea (Mănăstirea Dragomirna. Cod.sl. TD 6/1934 [354-32]), în SCIA, AP, T.41 (1994), p. 30-31.

Eadem, Programe iconografice insuficient cunoscute, în SCIA, AP, T.42, p. 71-75, București, 1995.

Eadem, Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici. Liturghierul,în continuare Liturghierul, în SCIA, AP, T.43, București, 1996.

Eadem, Despre reprezentarea sfântului Ioan cel Nou în arta medievală, în RMI, LVIII, 1-2, 1998, p. 18-34.

Eadem, Naosul Suceviţei, în Artă românească…, p. 105-116.

Eadem, „…Ziua în stâlp de nor…” Despre Viaţa lui Moise la Suceviţa, în Movileștii…, vol. III, p. 29-42.

Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Ed. Nemira, București, 1995.

Dalton, O.M., Byzantine Art and Archaeology, Oxford at the Clarendon Press, 1911.

Idem, East christian art – A survey of the Monuments, Oxford, at the Clarendon Press, 1925; reeditat de Hacker Art Boocks, New York, 1975.

Daniélou, Jean, Les symboles chrétiens primitifs, Editions du Seuil, 1961.

Deganello, G., Padua, Baptistery of the cathedrale, frescoes by Giusto de Menabuoi, Verona, 1994.

Denize, Eugen, Impactul Căderii Constantinopolului asupra spaţiului românesc, în Închinare lui Petre Ș. Năsturel…, p. 120-131.

Dittman, Lorenz, Stil, simbol, structură – studii despre categorii de istoria artei, Ed. Meridiane, București,1988.

Dragnev, Emil, O capodoperă a miniaturii din Moldova medievală, Tetraevanghelul de la Elizabetgrad și manuscrisele grupului Parisinus Graecus, Ed. Civitas, Chișinău, 2004.

Idem, Enigma Pătrăuţilor, O versiune de interpretare, în Ștefan cel Mare și Sfânt în contextul epocii sale și al posterităţii, Ed. Civitas, Chișinău, 2004, p. 66-80.

Idem, Programul iconografic al pronaosului bisericii Sfânta Cruce din Pătrăuţi, în Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3, p.15-26, Chișinău, 2005.

Idem, Primul ciclu cunoscut al Arhanghelului Mihail din pictura murală a Moldovei medievale, în Analele Putnei, II, 2006, nr. 1-2, p. 111-127.

Idem, Interferenţe iconografice în epoca movileștilor. Icoana-frescă „Maica Domnului – Rugul Aprins” de la Suceviţa, în Movileștii…, vol. III, p. 57-64.

Idem, Note privitoare la pictura „înţeleaptă” din Moldova Medievală, în Movileștii…, vol. III, p. 97-114.

Drăguţ, Vasile, Dragoș Coman maestrul frescelor de la Arbore, Ed. Meridiane, București, 1969.

Drăguţ, Vasile, Humor, Ed. Meridiane, București, 1973.

Drăguţ, Vasile, Pictura murală din Moldova, sec. XV-XVI, Ed. Meridiane, București, 1982.

Drăguţ, Vasile, Dobrovăţ, Ed. Meridiane, București, 1984.

Drăguţ, Prof.Dr. V., Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei. Arhitectura religioasă, pictura murală, în Hristos în Moldova, vol. I…, p. 213-236.

Dufrenne, Suzy, Les programmes iconographiques, des églises byzantines de Mistra, Bibliothèque des Cahiers Archéologique (IV), Éditions Klincksieck, Paris, 1970.

Dumitrescu, Florentina, Motivul Palmetei în decoraţia medievală românească, în Omagiu lui George Oprescu…, p. 143-156.

Dumitrescu, Sorin, Chivotele lui Petru Rareș și modelul lor ceresc, o investigare artistică a bisericilor-chivot din Nordul Moldovei, Ed. Anastasia, București, 2001.

Durand, Jannic, Early Byzantine Art, Pierre Terrail, Paris, 1999.

Dzurova, Axinia, Tomić Psalter, Volume two, Ivan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Studies, Kliment Ohridski University press, Sofia, 1990.

Eliade, Mircea, Tratat de istoria religiilor, Ed. Humanitas, București, 2008.

Elian, Acad. Alexandru, Moldova și Bizanţul în secolul al XV-lea, în Hristos în Moldova…, p. 53-144.

Evans, Helen C., The Glory of Byzantium 843-1261, New York, 1997.

Evdochimov, Paul, Arta icoanei, o teologie a frumuseţii, Ed. Meridiane, București, 1993.

Idem, Rugul aprins, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1994.

Florenski, Pavel, Iconostasul, Fundaţia Anastasia, București, 1994.

Gerov, George, The Nartex as Desert: The Symbolism of the Entrance Space in Orthodox Church Buildings, în Ritual and Art, Byzantine Essays for Christopher Walter, The Pindar Press, London, 2006, p. 144-159.

Gheaţău, Ieromonah Mihail, Teofania – Scurtă incursiune biblică și artistică în istoria icoanei Botezului Domnului, Ed. Doxologia, Iași, 2010.

Gherasim, Gabriel, Visul „Patriarhului”. Gheorghe al III-lea Movilă printre contemporani, București, 2006.

Ghica, Prof. Carmen, Vel Logofătul Ioan Tăutul, cea mai veche miniatură a unui dregător, în SCIA, AP, T.15, 1, 1968, p. 114-117.

Goilav-Guran, Ana Maria, Sanctuarul central în creștinismul timpuriu. O investigaţie hierotipică, în Comuniune și contemplaţie…, p. 45-65.

Gorovei, Șt. S., Anastasie Crimca, în MMS, 1979, p. 148-151.

Gorovei, Ștefan S., Székely, Maria Magdalena, Princeps omni laude maior, O istorie a lui Ștefan cel Mare, Sfânta Mănăstire Putna, 2005.

Gorovei, Ștefan S., Pacea moldo-otomană din 1486. Observaţii pe marginea unor texte, în Ștefan cel Mare și Sfânt – Portret în istorie, p. 496-515.

Idem, Doamna Elisabeta Movilă, contribuţii pentru o biografie nescrisă în Movileștii…, vol.II, p. 273-302.

Idem, Familia lui Ieremia Movilă în tablourile votive. Contribuţii la Istoria mănăstirii Suceviţa. în Movileștii…,35-58.

Grabar, André., L’Origine des façades peintes des églises moldaves, în Mélanges offerts a M. Nicolas Iorgapar ses amis de France et des Pays de Langue Française, Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1935.

Idem, L’art de la fin de l’Antiquité et du moyen age, premier volume, Paris, College de France, 1968.

Idem, Les témoignage sur l’architecture de la cathédrale d’Édesse au VIe siecle et sur la symbolique de l’édifice chrétien, în L’art de la fin, premier volume, p. 31-50.

Idem, Simbolisme cosmique et monuments religieux, în L’art de la fin de l’Antiquité et du moyen age, premier volume, p. 71-72.

Idem, Un graffite slave sur la façade d’une église de Bucovine, în L’art de la fin de l’Antiquité et du moyen age, premier volume, p. 73-80.

Idem, Les croisades de l’Europe orientale dans l’Art, în L’art de la fin de l’Antiquité et du moyen age, premier volume, p. 169-175.

Idem, L’expansion de la peinture russe aux XVIe et XVIIe siecles, în Annales de l’Institut Kondakov, XI, Belgrade, 1939, reeditat în L’art de la fin de l’Antiquité et du Moyen Age, vol 2, Paris, 1968.

Idem, Iconoclasmul bizantin – Dosarul arheologic, Ed. Meridiane, București, 1991.

Greceanu, Arh. Eugenia, Paramentul medieval, în RMM, MIA, nr. 1, 1975, anul XLIV, p. 25-40.

Grecu, Vasile, Influenţe sârbești în vechea iconografie bisericească a Moldovei în Codrii Cosminului, Cernăuţi, 1935, p. 235-242.

Grigoraș, Pr. Costachi, „…Mergând, învăţaţi toate neamurile!…”, Ed. Trinitas, Iași, 2000.

Grigoraș, Nicolae, Mănăstirea Cetăţuia, Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1977.

Grigorescu, Ioana, Repere de arhitectură în determinarea transformărilor bisericii de la Putna. Cercetări în vederea restaurării, în Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, Ed. Mușatinii, 2007.

Guénon, René, Simboluri ale știinţei sacre, Ed. Humanitas, București, 1997.

Idem, Simbolismul crucii, Ed. Aion, Oradea, 2003.

Guran, Petre, „Eclesiologia isihastă” și Bizanţul de după Bizanţ, în Comuniune și contemplaţie…, p. 177-189.

Idem, Nouveau Constantin, Nouveau Silvestre, în Les cultes des saints souverains et des saints guerriers…,134-166.

Gusev, N., M. Dunaev, R. Karelin, Îndrumar iconografic, vol. I, Ed. Sophia, București, 2007.

Hamblin, William J. și David Rolph Seely, Templul lui Solomon mit și istorie, Enciclopedia Rao, București, 2007;

Henry, Paul, Monumentele din Moldova de Nord de la origini până la sfârșitul secolului al XVI-lea, Ed.Meridiane, București, 1984.

Herea, Gabriel, Peterliceanu, Emanuel, Monumente UNESCO din România, World Heritage Treasures,Ed. Proema, Baia-Mare, 2008.

Herea, Gabriel, Despre interpretarea Sfintei Scripturi sau Drumul de la „neînţelegere” la „înţelegerea-trăire”,în Adversus Haereses, vol. II, Ed. Lumen, Iași, 2008, p. 365-386.

Idem, „La porţile cerului” în Mănăstirea Hurezi, Ed. Artec Impresiones, Segovia, 2009, p. 76-140.

Idem, Pelerinaj în spaţiul sacru bucovinean, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2010.

Idem, Potenţialul duhovnicesc al icoanei creștine, în revista TABOR, IV, Nr. 2, mai 2010, p. 67-80.

Hostiuc, Erast, Istoricul fostei Mănăstiri de maici din Pătrăuţi pe Suceava, extras din revista Candela,Anul XL, Nr. 7-9, Institutul de arte grafice „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1929.

Iancovescu, Ioana, Viaţa sfinţilor Varlaam și Ioasaf – versiuni iconografice românești, în Închinare lui Petre Ș. Năsturel…, p. 507-510.

Ioan I. Ică jr., Imnul Acatist – mistagogie și istorie, Introducere la Ermanno M. Toniolo, Acatistul Maicii Domnului explicat – Imnul și structurile lui mistagogice, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, p. 5-57.

Ioan din Kronștadt, Liturghia – cerul pe pământ, Cugetări mistice despre Biserică și cultul divin ortodox,Ed. Deisis, Sibiu, 2002.

Iorga, Nicolae, Veche artă moldovenească în ţinutul Neamţului, în BCMI, Vălenii de Munte, An. XXXII, fasc. 99, ianuar-mart 1939, p. 1-14.

Idem, Patrahirul lui Alexandru cel Bun: Cel dintâi chip de domn român, în Studii asupra Evului Mediu Românesc, Ed. Știinţifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 159-161.

Isar, Nicoletta, Une mise en signe de l’espace social et culturel de la Moldavie a la fin du XVIe siecle. Les fondateurs de Suceviţa a travers leurs portraits a une image du pouvoir autocratique La continuité de l’idée dynastique, în Închinare lui Petre Ș. Năsturel…, p. 433-464.

Istrati, pr. dr. Ioan Valentin, Taina Veacurilor – unirea timpului cu eternitatea în rugăciunile Bisericii, Ed. Doxologia, Iași, 2010.

Istudor, Ioan, Consideraţii tehnice asupra unor picturi murale din România (epocile antică, medievală, modernă), în RMI, An LXXII, Nr. 1, 2001-2003, p. 76-100.

Idem, Noţiuni de chimia picturii, Ed. ACS, București, 2011.

Kominhs, A.D., M. Patmos, Athena, 1988.

Kordis, Georgios, Ritmul în pictura bizantină, Ed. Bizantină, București, 2008.

Kühnel, Bianca, From the Earthly to the Heavenly Jerusalem, Representation of the Holy City in Christian Art of the First Millenium, Herder, Rom-Freiburg-Wien, 1987.

Lăzărescu, Anca, Broderia, în Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare la Movilești, p. 136-174.

Eadem, Broderii, în volumul Civilizaţia epocii lui Ștefan cel Mare, 1457-1504, p. 83.

Lemeni, Adrian, Sensul eshatologic al creaţiei, Ed. ASAB, București, 2007.

Liiceanu, Gabriel, Iconologia și simbolismul dublu al operei, în Arta, nr. 9-10, anul 1980.

Idem, Om și simbol – Interpretări ale simbolului în teoria artei și filozofia culturii, Ed. Humanitas,București, 2005.

Link, Luther, The Devil The Archfiend in Art From the Sixth to the Sixteenth Century, Harry N. Abrams, INC., Publishers, London, 1995.

Lossky, Vladimir, După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Ed. Humanitas, București, 1998.

Idem, Tradiţie și tradiţii, în Leonid Uspensky și Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, București, 2006.

Lovinescu, Vasile, Monarhul ascuns, Ed. Institutul European, Iași, 1999.

Lungu, Prof. dr. ing. Dan, și Sinigalia, Tereza (coord.) România, Patrimoine Mondial, World Heritage, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, București, 2007.

Lűtzeler, Heinrich, Drumuri spre artă, vol. 1, Ramuri ale artei, Ed. Meridiane, București, 1986.

Malaty, Fr. Tadros Y., Introduction to the Coptic Orthodox Church, Alexandria, 1993.

Mancinelli, Fabrizio, The catacombs of Rome and the Origins of Christianity, Scala, Firenze, 2005.

Manea, Vasile, Întâlnirea cu Dumnezeu exprimată în icoana Schimbării la Faţă, Ed. Patmos, Cluj Napoca,2006.

Idem, Icoana lui Hristos cea nefăcută de mână, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2011.

Mareș, Ioan, Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava – Prima Catedrală Mitropolitană a Moldovei, Ed. Universităţii, Suceava, 2009.

Matsoukos, Nikos A., Istoria filosofiei bizantine, Ed. Bizantină, București, 2003.

Mazilu, Dan Horia, Varlaam și Ioasaf. Istoria unei cărţi, Ed. Minerva, București, 1981.

Mérimée, Prosper, Studii asupra artelor din evul mediu, Ed. Meridiane, București, 1980.

Michelis, P.A., Estetica arhitecturii, Ed. Meridiane, București, 1982.

Miclea, Ioan și Florescu, Radu, Dragomirna, Ed. Meridiane, București, 1976.

Idem, Probota, Ed. Meridiane, București, 1978.

Mihăescu, Florin, Omul în tradiţia creștină, Ed. Rosmarin, București, 1999.

Idem, Simbol și ortodoxie, Ed. Sfântul Gheorghe Vechi, București, 2000.

Idem, Cosmosul în tradiţia creștină, Ed. Rosmarin, București, 2001.

Idem, Spiritualitate și Simbol, Ed. Răzeșu, București, 2005.

Idem, Simbolismul Scării în tradiţia creștină, Ed. Pontifex, București, 2009.

Mihăilescu, Gabriel, Viaţa Sfintei Maria Egipteanca, Cele mai vechi traduceri, manuscrise și versiuni, studii și texte, Ed. Universităţii din București, 2008.

Millet, Gabriel, Monuments Byzantins de Mistra, Editeur Ernest Leroux, Paris, 1910.

Mureșan, Vianu, Simbolul, Icoana, Faţa, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2006.

Musicescu, Ana Maria, Consideraţii asupra picturii din altarul și naosul Voroneţului, în Cultura moldovenească în timpul lui Ștefan cel Mare…, p. 363-418.

Eadem, La broderie roumaine, București, Ed. Meridiane, 1985.

Musicescu, Maria Ana, Ulea, Sorin, Voroneţ, Ed. Meridiane, București, 1971.

Nandriș, Grigore, Umanismul picturii murale postbizantine din estul Europei, în Umanismul picturii murale postbizantine, vol.II, Ed. Meridiane, București, 1985.

Năstase, Dumitru, Despre spaţiul funerar în arhitectura moldovenească, în SCIA, AP, tomul XIV, vol 2, an 1967, p. 201-209.

Idem, Biserica din Bălinești și pictura ei exterioară, în SCIA, AP, T. 43, București, 1996.

Idem, Ieremia Movilă – Urmaș al lui Constantin cel Mare, în Movileștii…, vol. II, p. 137-159.

Nicolescu, Corina, Arta în epoca lui Ștefan cel Mare, în Cultura moldovenească…, p. 259-362.

Eadem Icoane vechi românești, Ed. Meridiane, București, 1976.

Nyssen, Wilhelm, Pământ cântând în imagini – Frescele exterioare ale mânăstirilor din Moldova, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1978.

Olar, Ovidiu Victor, Împăratul înaripat, cultul arhanghelului Mihail în lumea bizantină, Ed. Anastasia, București, 2004.

Oliva, Valentina, The Basilica of Santa Cecilia in Rome, Edizioni d`arte Marconi, Roma, 2004.

Ostrogorsky, George, The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order, in The Slavonic and East European Review, Vol. 35, Nr. 84, Maney Publishing, Research Association and University College London, School of Slavonic and East European Studies, dec., 1956, p. 1-14.

Ozolin, Pr. Nikolai, Chipul lui Dumnezeu, chipul omului – Studii de iconologie și arhitectură bisericească, Ed. Anastasia, București, 1998.

Idem, Iconografia ortodoxă a Cincizecimii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002.

Idem, Comment l’hospitalité d’Abraham est-elle devenue icône festive de la Sainte Trinité în Analecta

Sergiana 2, Mélange liturgique offerts a la mémoire de l’archeveque Georges Wagner (1930-1993), Presses Saint-Serge – Institut de Théologie Ortodoxe, Paris, 2005.

Idem, Tradiţie și creativitate în arta creștină. Spovedania – o Taină în criză, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2009.

Panofski, Erwin, Artă și semnificaţie, Ed. Meridiane, București, 1980.

Idem, Arhitectură gotică și gândire scolastică, Ed. Anastasia, București, 1999.

Popescu-Vâlcea, Dr.G., Anastasie Crimca, Ed. Meridiane, București, 1972.

Idem, Un manuscris al voievodului Ieremia Movilă, Ed. Meridiane, București, 1984.

Idem, Un manuscris al voievodului Ieremia Movilă, Ed. Meridiane, București, 1984.

Paradais, Claudiu, Comori ale spiritualităţii românești la Putna, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1988.

Pânzaru, Ioan, Practici ale interpretării de text, Ed. Polirom, Iași, 1999.

Papacostea, Șerban, Evul mediu românesc, realităţi politice și spirituale, Ed. Corint, București, 2001.

Palade, George, Iisus Hristos – „Înţelepciunea lui Dumnezeu” – la Mănăstirea Suceviţa, în Movileștii…, vol. III, p. 43-56.

Podlacha, Wladyslaw, Pictura murală din Bucovina, în Umanismul picturii murale postbizantine, vol.I, Ed. Meridiane, București, 1985.

Pogonat, Tatiana, Restaurarea picturilor murale din paraclisul Mănăstirii Bistriţa, în RMM, MIA, nr. 1, 1976, anul XLV, p. 86-89.

Popa, Corina, Bălinești, Ed. Meridiane, București, 1981.

Eadem, Repere culturale și artistice în Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare la Movilești, Catalog de expoziţie, Muzeul Naţional de Artă al României, Secţia de artă medievală românească, august-octombrie, 1999, p. 7-16.

Popa, Corina, Iancovescu, Ioana, Mânăstirea Hurezi, Ed. Simetria, București, 2009.

Pușcașu, Nicolae N. (+), Pușcașu, Voica Maria, Bisericile Putnei. Cercetări arheologice din anii 1969- 1970 în Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, vol. I, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, p. 177-198.

Pușcașu, Voica Maria, Biserica Dobrovăţ – date istorice, în MMS, 1-3, LIII, 1977, p. 159-174.

Eadem, Mănăstirea Dobrovăţului, în Monumentul… p. 13-24.

Quenot, Michel, Sfidările icoanei – o altă viziune asupra lumii, Ed. Sophia, București, 2004.

Idem, De la icoană la ospăţul nupţial – Chipul, Cuvântul și Trupul lui Dumnezeu, Ed. Sophia, București, 2007.

Rădășanu, Arhim. Hrisostom, Ascending to Christ, Becoming Anthropos – As Depicted in a Fresco at the

Sucevita Monastery , în Teologie și Viaţă, nr. 1-4, 2012, p. 45-58.

Rădulescu, preot Boris, Sfânta Liturghie și Apocalipsa tâlcuite prin cuvintele de pe Cruce, Ed. Bonifaciu, București, 2007.

Réau, Louis, Iconographie de L`art chrétien, Tome premier, Introduction générale, Presses Universitaires de France, Paris, 1955.

Idem, Iconographie de L`art chrétien, Tome II, Iconographie de la Bible, 1, Ancien Testament, Presses Universitaires de France, Paris, 1956.

Idem, Iconographie de L`art chrétien, Tome second, Iconographie de la Bible, II, Nouveau Testament, Presses Universitaires de France, Paris, 1957.

Reissenberg, Louis, L’eglise du Monastere Épiscopal de Kurtea d’Argis en Valachie, Vienne, 1867.

Rogobete, Cristina și Preda, Sabin, Studiu introductiv, la Sfântul Roman Melodul, Imne, Ed. Bizantină, București, 2007.

Rossi, Corinna și Araldo de Luca, The treasures of the monastery of Saint Catherine, The American University in Cairo Press, Cairo, 2006.

Roșu, Geanina, Redescoperirea tabloului votiv de la Bălinești, în RMI, nr. LXXVII, București, 2008, p. 53-61.

Rousseau, Daniel, Icoana lumina feţei Tale, Ed. Sophia, București, 2004.

Sabados, Marina Ileana, Iconografia temei „Deisis” în pictura pe lemn din Moldova secolului al XVI-leaSCIA, AP, T. 40, p. 25-44, București, 1993.

Eadem, Din nou despre comoara de icoane de la Văleni – Piatra Neamţ, în SCIA, AP, T. 44, p. 3-32, București,1997.

Eadem, Sfinţii Ilie Tesviteanul și Maria Egipteanca în vechi icoane românești, în TABOR, An IV, Nr. 2, Mai 2010, p. 47-53.

Eadem, Icoane, în Arta din Moldova…, p. 28-35.

Santarcangeli, Paolo, Cartea labirinturilor, Istoria unui mit și a unui simbol, vol. I și II, Ed. Meridiane, București, 1974.

Semen, Petre, Icoana în Biblie, Ed. Fides, Iași, 1998.

Sendler, Egon, Icoana chipul nevăzutului – Elemente de teologie, estetică și tehnică, Ed. Sophia, București, 2005.

Idem, Icoanele bizantine ale Maicii Domnului, Ed. Sophia, București, 2008.

Sinigalia, Tereza, Une hypothese iconographique, în RRHA, BA, 1998, p. 33-44.

Eadem, L’église de l’Ascension du monastere de Neamţ et le probleme de l’espace funéraire en Moldavie auxXVe-XVIe siécles, în RRHA, BA, 1998, p. 19-32.

Eadem, Les peintures murales du sanctuaire de l`église St. Nicolas du Monastere de Probota. Iconographie et Liturgie, în RRHA, BA, București, Tome XXXVI-XXXVII, 1999-2000, p. 3-10.

Sinigalia, Tereza și Pușcașu, Voica Maria, Mânăstirea Probota, Ed. Meridiane, București, 2000.

Sinigalia, Tereza, Programul iconografic al spaţiului funerar din Biserica Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din satul Arbore, în RMI, Anul LXXII, Nr. 1, 2001-2003, p. 27-34.

Eadem, Arta pictorilor – între unitate și diversitate, în Artă și civilizaţie în timpul lui Ștefan cel Mare, Ministerul Culturii și Cultelor, 2004, p. 47-78.

Eadem, Ctitori și imagini votive în pictura murală din Moldova la sfârșitul secolului al XV-lea și în prima jumătate a secolului al XVI-lea. O ipoteză, în Arta Istoriei… p. 59-68.

Sinigalia, Tereza și Solomonea, Carmen, Saint Nicholas Church. Popăuţi Monastery, Botoșani county, în Deltion, Thessaloniki, Edition EKBMM, p. 355-382.

Sinigalia, Tereza, Paramentul pictat geometric – fază intermediară în decoraţia arhitecturii din Moldova, în Monumentul…, Ed. Trinitas, Iași, 2005, p. 43-50.

Eadem, Din nou despre picturile din pronaosul bisericii din satul Arbore, în RMI, Nr. LXXIV, 1/2005, București, p. 44-55.

Eadem, Mănăstirea Probota, Ed. Academiei Române, București, 2007.

Eadem, Relaţia dintre spaţiu și decorul pictat al naosurilor unor biserici de secol XV-XVI din Moldova, în RMI, Nr. LXXVI, București, 2007.

Sinigalia, Tereza și Lungu, D., România, Patrimoine Mondial – World Heritage, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, București, 2007.

Sinigalia, Tereza, Medieval relics in the perspective of the 21st century, în Routes of Faith in the Medieval Mediterranean, History, Monuments, People, Pilgrimage Perspective – Proccedings of an International Symposium, Thessalonike 7-10/11/2007, Thessalonike, 2008, p. 88-103.

Sinigalia, Tereza și Vretos, Andrei, Decoraţia exterioară a Bisericii Sf. Nicolae din Bălinești, în RMI, Nr. LXXVII, București, 2008, p. 102-119.

Sinigalia, prof. univ. dr. Tereza, De la „Jertfa lui Avraam” la „Viziunea Sf. Petru din Alexandria” – Programul iconografic al proscomidiarului, de la Voroneţ la Suceviţa, în Sfânta Mănăstire Voroneţ…, Rezumat, p.149-150.

Sofianos, Dimitrie, Meteora. The Holy Monastery of St. Nikolaos Anapafsas. History.Art, Tricala, 2003.

Solcanu, I. Ion, Datarea ansamblului de pictură de la biserica Arbure. II Pictura exterioară. Începuturile picturii exterioare din Moldova, Extras din Anuarul Institutului de istorie și arheologie „A.D. Xenopol”, XVIII, 1981, Iași, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, p. 167-181.

Solcanu, Ion I., Buzdugan, Costache, Biserica Voroneţ, Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Mânăstirea Neamţ, 1984.

Solcanu, Ioan, Arhitectura: tradiţie și inovaţie, în Artă și civilizaţie în timpul lui Ștefan cel Mare, Ministerul Culturii și Cultelor, 2004, p.17-46.

Solomonea, Asist.univ. Carmen, Tabloul votiv de la biserica Mănăstirii Voroneţ – concept artistic și intervenţii de restaurare, în Sesiunea de comunicări știinţifice „Artă și Timp”, Iași, 13-20 mai, 2002, Editura Artes, Iași, 2004, p. 70-80.

Eadem, Voroneţ, Popăuţi, Probota și Moldoviţa, Metode tehnice ale picturii murale, Ed. Artes, Iași, 2009.

Spatharakis, Ioannis, The Pictorial Cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin, with 726 Illustration, Alexandros Press, Leiden, 2005.

Spidlík, Tomáš și Marko Ivan Rupnik, Credinţă și icoană, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

Stăniloae, Pr. Dumitru, Consideraţii în legătură cu Sfintele Icoane , în O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, București, 2005, p. 49-68.

Idem, Note la Ierarhia Cerească, în Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere Complete, Ed. Paideia, București, 1996.

Idem, Revelaţia prin acte, cuvinte și imagini, în O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, București, 2005, p.5-48.

Idem, Simbolul ca anticipare și temei al posibilităţii icoanei, în O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, București, 2005, p. 81-118.

Stăniloae, Dumitru, M.-A. Costa de Beauregard, Mica Dogmatică vorbită, dialoguri la Cernica, Ed. Deisis, Sibiu, 2007.

Strzygowski, Josef, Origin of Christian Church Art, New Facts and Principles of Research, Oxford at the Claredon Press, 1923.

Spinei, Victor, Moldova în secolele XI-XIV, Ed. Știinţifică și Enciclopedică, București, 1982.

Subotic, Gojko, L`ecole de peinture d`Ohrid au XVe siecle, Ohrid, 1980.

Székely, Maria Magdalena, „Vino să-ţi arăt pe mireasa, femeia mielului”. Cădelniţa domnească de la Putna și semnificaţia ei, în Închinare lui Petre Ș. Năsturel, p. 421-432.

Székely, Maria Magdalena, Gorovei, Ștefan S., „Semne și minuni” pentru Ștefan Voievod. Note de mentalitate medievală, în Ștefan cel Mare și Sfânt 1504-2004, Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, 67-85.

Iidem, Maria Asanina Paleologhina – O prinţesă bizantină pe tronul Moldovei, Sfânta Mănăstire Putna, 2006.

Ștefănescu, I. D., L’évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu’au XIXe siecle, Nouvelles recherces. Étude iconografique. Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris,1929.

Idem, Portraits inconnus de Georges Mogilă, métropolite de Moldavie et Pierre Mogilă, métropolite de Kiew, în Revista Istorică Română, IV, 1934.

Idem, L’Illustration des Liturgies dans l’art de Byzance et de l’Orient, Institut de philologie et dhistoire orientales, Bruxelles, 1936.

Idem, Iconografia artei bizantine și a picturii feudale românești, Ed. Meridiane, București, 1973. Taft, Robert F., The liturgy of the Great Church: an initial synthesis of structure and interpretation on the eve of Iconoclasm, în Dumbarton Oaks Papers 34-35, Washinton, D.C. 1980-1981.

Idem, A tale of two cities. The Byzantine Holy Week Tridiuum as a paradigm of liturgical history, în Time and Community, In Honor of Thomas Julian Talley (NPM Studies in Church Music and Liturgy) ed. J. Neil Alexander. Washington, D.C.: The Pastoral Press, 1990, p. 21-41. Retipărit în Taft, Robert F., Liturgy in

Byzantium and Beyond, Variorum Collected Studies Series, CS 493, 1995.

Idem, In the bridegroom’s absence. The Paschal Tridiuum in the Byzantine Church, în La celebrazione del

Triduo pasquale: anamnesis e mimesis, Atti del II Congresso Internazionale di Liturgia, Roma, Pontificio Istituto Liturgico, 9-13 maggio 1988, Rome, 1990, p. 71-97. Retipărit în Taft, Robert F., Liturgy in Byzantium and Beyond, Variorum Collected Studies Series, CS 493, 1995.

Tarabukin, Nikolai M., Sensul icoanei, Ed. Sophia, București, 2008.

Taușev, arhiepiscop Averchie, Apocalipsa Sfântului Ioan: un comentariu ortodox, Ed. Sophia, București, 2005.

Taylor, Michael D., Tree of Jesse, în DOP, Nr. 34-35, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Trustees for Harvard University, Washington, District of Columbia, 1980-1981, p. 125-176.

Tătaru-Cazaban, Bogdan, Herea, Gabriel, Mănăstirea Hurezi, Ed. Artec Impresiones, Segovia, 2009.

Theodorescu, Răzvan, Istoria văzută de aproape, Ed. Sport-Turism, București, 1980.

Idem, A propos du plan triconque dans l’architecture du Sud-Est européen au Haut Moyen Age, în vol. Roumains et balkaniques dans la civilisation sud-est européenne, Ed. Enciclopedică, București, 1999, p. 163 – 175.

Idem, Implicaţiile balcanice ale începuturilor Mitropoliei Moldovei, în Hristos în Moldova, I, p. 169-194.

Idem, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos , Ed. Gramar, București, 2002.

Idem, Această poartă a creștinătăţii, în Artă și civilizaţie în timpul lui Ștefan cel Mare, Ministerul Culturii și Cultelor, 2004, p. 1-16.

Idem, Bucovina – The moldavian mural painting in the fifteenth and sixteenth centuries, Academy of Visual Arts Cluj-Napoca, f.a.

Thunberg, Lars, Omul și cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1999.

Tixeront, J., Histoire des dogmes dans l’antiquité chrétienne vol. I, La théologie anténicéenne, ediţia a doua, Librairie Victor Lecoffre, Éditeur J. Gabalda, Paris, 1924.

Totev, Konstantin, Thessalonican Eulogia found in Bulgaria (Lead Ampules, Enkolpia and Icons fron the 12th-15th Centuries), Ed. Faber, Veliko Târnovo, 2011.

Tristan, Frederick, Primele imagini creștine. De la simbol la icoană. Secolele II-VI, Ed. Meridiane,București, 2002.

Trubeţkoi, Evgheni N., Contemplare spirituală în culori, în 3 eseuri despre icoană, Ed. Anastasia, București,1999.

Tudorie, I.-A., Coman, Oana, Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului, Omilia a X-a, în ST, seria a III-a, anul V, Nr. 4/2009, București, p. 213-228.

Tzigara-Samurcaș, Al., Scrieri despre arta românească, Ed. Meridiane, București, 1987.

Tzoras, Ghe., Meteora, Stâncile sfinte și istoria lor, Kalambaka, 1995.

Ulea, Sorin., Portretul unui ctitor uitat al Mănăstirii Suceviţa: Teodosie Barbovski, mitropolit al MoldoveiSCIA, AP, VI, 1959, 2, p. 241-249.

Idem, Portretul funerar al lui Ion – Un fiu necunoscut al lui Petru Rareș – și datarea ansamblului de pictură de la Probota, în SCIA, AP, 1, 1959, p. 61-69.

Idem, Originea și semnificaţia ideologică a picturii exterioare moldovenești I , în SCIA, AP, anul X, I, 1963, p. 57-95.

Idem, Datarea frescelor bisericii mitropolitane Sf. Gheorghe din Suceava, în SCIA, AP, T. 13, Nr. 2, p. 207-231, București, 1966.

Idem, Prima biserică a Mănăstirii Putna – contribuţie la studiul fazelor de dezvoltare a arhitecturii medievale moldovenești, în SCIA, AP, T.16, Nr. 1, p. 35-63, București, 1969.

Idem, Gavriil ieromonahul, autorul frescelor de la Bălinești, în Cultura moldovenească…, p. 419-462.

Ulea, Sorin, Musicescu Ana, Voroneţ, Ed. Meridiane, 1971.

Ulea, Sorin, Originea și semnificaţia ideologică a picturii exterioare moldovenești II, în SCIA, AP,T. 19,1, București, 1972, p. 37-54.

Idem, Datarea ansamblului de pictură de la Suceviţa, în Omagiu lui George Oprescu…, p. 561-565.

Idem, O surprinzătoare personalitate a Evului Mediu românesc, cronicarul Macarie, în SCIA, AP, T. 32, anul 1985, p. 14-48.

Idem, Arhanghelul de la Ribiţa, Ed. Cerna, București, 2001.

Idem, Datarea ansamblului de pictură de la Suceviţa, Botoșani, 2006.

Urmă, Maria, Spaţiu și percepţia vizuală, vol II, Ed. Artes, Iași, 2005.

Eadem, Istorie a compoziţiei ambientale, Ed. Artes, Iași, 2007.

Usca, Pr. Ioan Sorin, Usca, prof. Ana, Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinţii Părinţi până în zilele noastre, Ed. Christiana, București, 2007.

Uspenski, Leonid, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, Ed. Anastasia, 1994.

Uspensky, Leonid și Lossky Vladimir, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, București, 2006.

Vanca Dumitru, Icoană și cateheză, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.

Vasiliu, Anca, Monasteres de Moldavie, XVe-XVIe siécles. Les Architectures de l’image, Ed. Humanitas, Paris-Milano, 1998.

Eadem, Celebrări bizantine târzii ale omului și imaginii, în TABOR, an IV, nr. 3, iunie 2010, p. 5-20.

Vătășianu, Virgil, Istoria artei feudale în Ţările Române, vol. I, Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului, Ed. Academiei Republicii Populare Române, București, 1959.

Idem, Pictura murală în Nordul Moldovei, Ed. Meridiane, București, 1974.

Idem, Studii de artă românească și universală, II, București, 1987.

Idem, Cercetări iconografice – „Dormitio Virginis” în Studii de artă românească și universală…, 1987,106-131.

Idem, Consideraţii privind originea și semnificaţia „Orantei”, în Studii de artă veche românească și universală…,103-105.

Velmas, Tania, Le role du décor architectural et la représentation de l’espace dans la peinture des paléologues, în Cahiers archéologiques, XV, Paris, MCXLXV(1965), p. 183-216.

Vintilescu, Preot Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1998.

Voinescu, Teodora, Pomelnicul cu donator al Mănăstirii Moldoviţa, în SCIA, AP, An X, nr. 1, 1963.

Idem, Portretele lui Ștefan cel Mare în arta epocii sale, în Cultura moldovenească…, p. 463-478.

Vujošević, Žarko, Moses as a Role Model in the Serbian Charters after 1371. Changing Patterns, în Balcanica, XXXIX, 2008, p. 69-78.

Vzdornov, G.I., Le Tavolette di Santa Sofia. Icone di Novgorod la Grande. Icone-tavolette della liturgia, Moscova, 2007.

Walter Christopher, Two Notes on the Deësis, în REB, 1968, Nr. 26, p. 311-336.

Idem, Bulletin on the Deësis and the Paraclesis, în REB, 1980, nr. 38, p. 261-269.

Wilson, Adrian and Wilson, Joyce Lancaster în A Medieval Mirror. Speculum Humanae Salvationis.

1324-1500, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1985.

Zahariade, M., Bounegru, O, The Basilica Episcopalis and the Martyrs’Tomb from Halmyris, în Studia

Historica et Theologica, Omagiu profesorului Emilian Popescu, Ed. Trinitas, Iași, 2003, p. 157-163.

Zup, Maria-Ana, Mănăstrirea Dobrovăţ 500 de ani de la ctitorie, Ed. Golia, Iași, 2004.

ABREVIERI PERIODICE

BCMI – Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, București, Vălenii de Munte

CahArch – Cahiers Archéologiques, Paris

DOP – Dumbarton Oaks Papers, Harvard

MMS – Mitropolia Moldovei și Sucevei, Iași

REB – Revue des études byzantines, Paris

RIM – Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău

RMI – Revista Monumentelor Istorice, București

RMM, MIA Revista Muzeelor și Monumentelor, Monumente Istorice și de Artă, București

RRHA, BA – Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts, București

SCIA, AP – Studii și Cercetări de Istoria Artei, Seria Artă Plastică, București

SCIVA – Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, București

ST – Studii Teologice, București

TABOR – Tradiţie și Actualitate în Biserica Ortodoxă Română, Cluj-Napoca