DOCUMENTAR METODOLOGIC DE RESTAURARE – ICOANA PE LEMN

Denumire: Icoană triptic

Iconografie: Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul (neidentificat)

Datare: sec.XIX

Forme de degradare:Brunizare vernis, depuneri aderente și ancrasate, lacune ale stratului pictural, cracluri, fisuri, alterări de pigmenți, desprineri ale strtului de preparație, sgrafitări, uzură funcțională.

Forme de degradare verso: Depuneri aderente, reziduuri biologice, lacune provovate de șocuri mecanice,orificii perforate pentru ancorare, fracturi ale fibrei de lemn, curbare panou de lemn, pete de vopsea, corodare fibră lemn provocată de oxidarea metalului folosit pentru asamblare.

Lacune profunde ale stratului pictural, brunizarea verniului, alterări ale pigmenților. ↑

Depuneri ancrasate la nivelul versoului, produși de coroziune impregnați în fibra de lemn

Aspecte metodologice din timpul operațiunii de îndepărtare a depunerilor aderente și solubilizare parțială a verniului degradat.

Lacune profunde ale stratului pictural chituite la nivel.

Reîncleiere fisură și fixare pentru a redobândi planeitatea

Vernisare intermediară – etapă premergătoare integrării cromatice
Aspectul final după etapa de integrare cromatică

Restauratori: Liviu Dumitrescu; Ioana Giura

RECOMANDĂRI DE PĂSTRARE

Conform legii 182/2000, art. 23, proprietarii și deținătorii bunurilor culturale mobile au obligația de a asigura cele mai bune condiții de păstrare, conservare și, după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora și de a asigura securitatea acestor bunuri.

Prin condiții optime de păstrare se înțelege:

– crearea de condiții stabile de microclimat, fără fluctuații bruște de umiditate și temperatură, deoarece acestea induc procese fizice și chimice care degradează bunurile culturale. Se recomandă păstrarea icoanelor în condiții optime de microclimat: temperatura aerului cuprinsă între 20-24°C, umiditatea relativă cuprinsă între 50-60%. De asemenea, icoanele nu se vor depozita în spații contaminate de microorganisme.

– pentru expunerea temporară sau permanentă trebuie asigurată securitatea obiectelor și protejarea de eroziunile produse de utilizarea lor. Se interzice păstrarea lor în casete închise, neventilate.

– se interzice curățirea bunurilor culturale cu detergenți și solvenți. Este permisă doar ștergerea ușoară cu material textil moale, uscat.

– se interzice depozitarea icoanelorsuprapuse sau păstrate în ambalaje închise de hârtie sau plastic. Se recomandă a fi plasate la orizontală sau în rastel în poziție verticală cu spațiu de minim 5 centimetri între diverse obiecte, pentru a facilita circulația aerului.

– dacă e optează pentru expunere, nu se va alege zone în proximitatea sistemelor de încălzire, ferestre sau uși unde diferențele de temperatură sunt bruște și semnificative.