Termeni si conditii

Pentru utilizarea acestui site este necesar sa cititi si sa acceptati termenii si conditiile de mai jos. Utilizarea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu cele de mai jos.

Drepturi de autor                                                                                                                     Intregul continut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software si alte elemente similare), este proprietate persoanala si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala. Folosirea continutului fara acordul proprietatului de drept este interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

Politica de confidentialitate    

Site-ul www.byzantinepainting.com este administrat de Dumitrescu Cristina Elena Persoana Fizica Autorizata inregistrata la Registrul Comertului cu nr: F40/2181/27.09.2019  avand Codul Unic de Inregistrare 41697577 si Dumitrescu Liviu Florin Persoana Fizica Autorizata inregistrat la Registrul Comertului cu nr: F34/42/11.02.2016 avand Codul Unic de Inregistrare 35633439.
Dumitrescu Liviu Florin in calitate de autor/administrator al website-ului  respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dvs. atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care aplica Politica de Confidentialitate. Vizitarea acestui site de catre dvs. se supune termenilor si conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate, implica acceptul dvs. cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere dintre parti.   Byzantinepainting.com certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

Comenzi                                                                                                                                       Comenzile se fac prin formularul de contact sau telefonic la numarul 0767328169. La inceput se stabilesc detaliile in ceea ce priveste realizarea lucrarii, modelul dorit si dimensiunea.  Se pot face sugestii pentru lucrari si sa fie stabilite de comun acord prin e-mail contact.iconographer@gmail. Se pot face lucrari unicat, compozitii proprii ale artistului in urma unui cost stabilit sau a unui buget alocat pentru aceasta lucrare.  Se poate comanda orice reprezentare chiar daca nu face parte din cele expuse ca model pe site. Costurile sunt in functie de suportul folosit, tehnica picturii,  dimensiune, compozitie si numarul de personaje. Astfel sa va stabili pretul aferent si timpul de realizare. La inceput se va achita o suma reprezentand avansul pentru lucrare  sau inteaga suma in contul:  Dumitrescu Cristina Elena PFA , IBAN: RO67BRDE410SV37984644100, in RON, B.R.D. – G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU. Dupa timpul stabilit lucrarea va fi expediata prin  transport curier si veti achita restul sumei in acelasi cont sau livrata personal. Pentru lucrarile deja existente plate se poate face si prin serviciul PayPal. Administratorul nu se face raspunzător pentru coletele primite în stare deteriorată datorită proastei manipulări din partea firmelor de coletarie. Lucrarile  cumpărate nu pot fi returnate, decât în cazul în care clientul constata defecțiuni fizice grave sau nerespectarea cerintelor clientului. În acest caz administratorul are obligatia de a returna contravaloarea imediat ce lucrarea în cauză este returnata. Clientul va achita taxele de transport .  

Recomandari de pastrare si depozitare  – 

Proprietarii și deținătorii bunurilor culturale mobile au obligația de a asigura cele mai bune condiții de păstrare, conservare și, după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora și de a asigura securitatea acestor bunuri.

Prin condiții optime de păstrare se înțelege:

– crearea de condiții stabile de microclimat, fără fluctuații bruște de umiditate și temperatură, deoarece acestea induc procese fizice și chimice care degradează bunurile culturale. Se recomandă păstrarea icoanelor în condiții optime de microclimat: temperatura aerului cuprinsă între 20-24°C, umiditatea relativă cuprinsă între 50-60%. De asemenea, icoanele nu se vor depozita în spații contaminate de microorganisme.

– pentru expunerea temporară sau permanentă trebuie asigurată securitatea obiectelor și protejarea de eroziunile produse de utilizarea lor. Se interzice păstrarea lor în casete închise, neventilate.

– se interzice curățirea bunurilor culturale cu detergenți și solvenți. Este permisă doar ștergerea ușoară cu material textil moale, uscat.

– se interzice depozitarea icoanelor suprapuse sau păstrate în ambalaje închise de hârtie sau plastic. Se recomandă a fi plasate la orizontală sau în rastel în poziție verticală cu spațiu de minim 5 centimetri între diverse obiecte, pentru a facilita circulația aerului.

– dacă se optează pentru expunere, nu se vor alege zone în proximitatea sistemelor de încălzire, ferestre sau uși unde diferențele de temperatură sunt bruște și semnificative. 

Modificari                                                                                                                                   Autorul are dreptul de a schimba si de a actualiza in orice moment continutul web site-ului www.byzantinepainting.com, Politica de Confidentialitate si termenii, conditiile de utilizare, fara nici un fel de notificare prealabila.

Regulament cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Dumitrescu Liviu Florin, in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Datele cu caracter personal vor fi:                                                                                  –  prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;          –colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;                                        –adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;                                                                                          –exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;                                                                                                                            –stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

  1. Datele prelucrate                                                                                                          Se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal:                                –numele si prenumele                                                                                                      –telefon/email                                                                                                                     –adresa sau resedinta                                                                              Consimtamantul nu este necesar in urmatoarele cazuri:                              –cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract; cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate; cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului; cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate; cand prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii; cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.
  1. Scopul colectarii datelor este indeplinirea obiectului de activitate, respectiv oferirea de servicii artistice. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii constituie o obligatie a clientului.
  2. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamantul clientului: persoanei vizate.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

  1. Garantii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Operatorului ii revin urmatoarele obligatii de informare:

  1. a) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:                                                                                                                          –identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;                                                                                                                                        –scopul in care se face prelucrarea datelor;                                                            –informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;                                      –orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
  1. b) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:                                                                         –identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;                                                                                                                                       –scopul in care se face prelucrarea datelor;                                                           –informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;                                       –orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa administratorului cu o cerere scrisa, datata si semnata.
  2. Dreptul de acces                                                                                                     Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
  3. Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001                                                                     Operatorul este obligat sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii8

8.Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.                                                                     Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

9.Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.                                                                         Aceasta poate fi, dupa caz: durata valabilitatii contractului de incheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului si pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative; perioada necesara colectarii datelor;                                                                                                 In cazul transferului datelor catre alt operator, este necesar ca operatorul initial sa garanteze ca prelucrarile efectuate de tert au scopuri similare cu prelucrarea initiala. In acest caz, societatea noastra este obligata ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate, informatiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

10. Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

Administratorul ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.                                                                                                                                –Doar administratorul are acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal care acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici; Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre administrator sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date; La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date; Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare. Datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola.

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: